Jak probíhá očkování na Vysočině?

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Informace k očkování proti Covid-19

Jak probíhá očkování na Vysočině?

Na Vysočině bylo spuštěno očkování proti nemoci COVID-19 přesně 2. ledna 2021. Očkování se na pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR ujalo všech pět krajem zřizovaných nemocnic, v nichž se postupně očkují obyvatelé tzv. první prioritní skupiny. Do té patří lékaři, zdravotníci nemocnic jak krajských, tak státních i soukromých, záchranáři, praktičtí lékaři a ambulantní specialisté z terénu, klienti pobytových sociálních služeb, personál, který se o seniory a osoby se zdravotním postižením v těchto zařízeních stará, a samozřejmě všichni senioři starší 80 let. U nás na Vysočině jde o více než 40 tisíc lidí. Ministr zdravotnictví přislíbil, že tato skupina bude navíc rozšířena i o obyvatele domovů s pečovatelskou službou. Očkování této velké skupiny se odehrává v podmínkách stanovených metodickým pokynem vydaným a již několikrát aktualizovaným ministerstvem zdravotnictví. Pro urychlení proočkovanosti vyčlenily nemocnice speciální mobilní týmy, které několikrát týdně vyjíždí do domovů pro seniory. Naším cílem je v souladu se státní strategií ochránit přednostně před novou nemocí dvě nejohroženější skupiny naší populace – zdravotníky a seniory. Do 12. února dodal stát pro Kraj Vysočina celkem 27 460 dávek očkovacích látek od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a vakcíny AstraZeneca.

Ve spolupráci s krajskými nemocnicemi a samosprávami (zatím) okresních měst se Kraj Vysočina intenzivně připravuje na otevření velkých očkovacích center. Chceme být připraveni na situaci, kdy začne Ministerstvo zdravotnictví ČR dodávat do krajů opravdu velké množství vakcíny. První očkovací centrum se otevřelo už 17. února 2021 v Pelhřimově v Kulturním domě Máj, který pro účely očkovacího centra přizpůsobilo město Pelhřimov. Toto očkovací místo nahradilo původní, umístěné v hlavní budově zdejší nemocnice, jejíž kapacity jsou výrazně limitovány probíhající stavbou nového nemocničního pavilonu. Jakmile bude Vysočina disponovat dostatečným množstvím očkovací látky, bude pelhřimovské očkovací centrum fungovat minimálně osm hodin denně pět dní v týdnu. Jeho maximální denní kapacita je nastavena na 500 až 800 osob. V obdobném kapacitním formátu je připravováno očkovací centrum v Třebíči. Město pro očkování vybralo, přebudovalo a nabídlo objekt Kulturního domu Fórum. S provozem tohoto centra počítá Kraj Vysočina a Nemocnice Třebíč od poloviny března. Spolupráce měst je pro zdar budování očkovacích center klíčová, bez jejich rychlého jednání a odpovědného přístupu by příprava center neproběhla tak hladce. Další očkovací centra budou postupně otevírána v Jihlavě (ATX centrum v průmyslové zóně Hruškové Dvory), ve Žďáře nad Sázavou (sportovní hala Bouchalky) a v Havlíčkově Brodě, kde Kraj Vysočina využije volné kapacity pavilonu onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod. Otevření těchto očkovacích center je naplánováno předběžně na druhou polovinu března 2021. Podmínkou jejich spuštění je ale dostatečné množství dodávek vakcíny s jistotou tzv. revakcinace druhou dávkou. Dodávky vakcín jsou podmínkou i pro otevření případně dalších center na Vysočině v dalších městech, která chtějí být na takovou situaci minimálně připravena.

Očkování proti nemoci COVID-19 snad lze v současné situaci považovat za jednu z možností, jak se ubránit dalšímu šíření nákazy. Nemyslím si však, že by to v průběhu nejbližších měsíců mělo být důvodem k obcházení, nebo dokonce porušování doporučených hygienických i epidemiologických opatření. Dokud se nemoc nepřestane nekontrolovaně šířit, neseme odpovědnost společně a bez výjimek. Je třeba mít na paměti, že ignorování, nebo dokonce vědomé porušování pravidel představuje pro celou naši společnost stále velkou zdravotní hrozbu. Věřím, že všichni chápeme, že tato nemoc zdaleka neohrožuje jen seniory a nemocné, ale že ohrožuje nás všechny, náš normální život, po kterém všichni voláme a toužíme. Děkuji proto Vám všem, kteří se chováte odpovědně a chráníte sebe i své okolí.

Informace o očkovacích centrech Kraje Vysočina jsou postupně zveřejňovány na www.ockovanivysocina.cz.

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Soubory ke stažení