Zlatobýl nebo starček?

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Při sbírání bylinek si dejte pozor. Mohou být jedovaté.

Zlatobýl nebo starček?

V loňském roce dostávali v naší novoměstské lékárně a v bobrovské výdejně léků  zájemci o pěstování bylin zdarma sazenice celíku zlatobýlu (též zlatobýl obecný). Co nás k tomu vedlo?

Celík zlatobýl je převažující složkou receptur močopudných čajů s přídatným protibakteriálním a protizánětlivým efektem. Je to bylina tradiční a osvědčená v českém i evropském kontextu. Nejnovější výzkumy jí navíc přisuzují i antimutagenní účinky, tzn. prevence vzniku rakovin.

Zjistili jsme, že místní zájemci o sběr této byliny ji často zaměňují s rostlinou podobné zlatě žluté barvy vyskytující se zcela masivně v lesích Vysočiny – se starčekem. Starček se sice vzdáleně zlatobýlu podobná, ale má naprosto jiné složení účinných látek a díky obsahu pyrrolizidinových alkaloidů je prokazatelně toxický na játra, a pro řadu hospodářských zvířat je dokonce při požití většího množství jak čerstvý, tak sušený smrtelně jedovatý, a to buď hned, nebo  při dlouhodobém podávání. Známý je dokonce termín žďárská choroba koní. Toxické látky z něj prostupují i do mléka krav a mohou po jeho pití působit u lidí bolesti břicha a potencionálně i reakci na sluneční záření. Starček je i prokázaný karcinogen, tzn. vyvolavatel rakoviny.

Starček se v České republice vyskytuje v 18 druzích, na zahrádkách běžně jako nenápadný starček obecný a v lese a na mezích je nejjedovatější druh starček přímětník a za ním nezaostává starček Fuchsův (též starček vejčitý), což je ten známý starček, kterého najdete celé žluté záplavy i v lesích na Novoměstsku.

No dobrá, řeknete si, ale jak rozeznat zlatobýl a starček?

Jednoduchý rozdíl je v tom, že celík zlatobýl tvoří květy v hroznech po 6-12 květech, které vyrůstají i podél lodyhy.

Starček Fuchsův tvoří květy ve volné chocholičnaté latě.

Samozřejmě není jednoduché pro laického sběratele toto odlišit. Nezbývá, než se nechat poučit u renomovaného odborníka nebo nakoupit sušenou bylinu u ověřeného zdroje.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, i zlatobýl se v České republice vyskytuje ve třech druzích. Původní evropský celík zlatobýl a dva novodobé druhy z Ameriky: celík kanadský, který invazivně roste kolem silnic a železnic, má drobné květy v dlouhé jednostranné latě, a na zahrádkách se běžně vyskytující celík obrovský, je vysoký a květ tvoří hrozen ve velké obloukovité latě.

Ti, kdo měli štěstí a dostali sazenice pravého původního českého celíku zlatobýlu, nám udělají radost, pokud nám do e-mailové pošty příští rok pošlou fotografii kvetoucího celíku z místa nového stanoviště. Děkujeme.

Na fotografii je Celík zlatobýl.

Mgr.Martin Prosecký