Zažádejte si o kompostér

Rubriky: Noviny
Aneta Linková  Sdílet článek na nebo

Vyrobte si vlastní cennou přísadu do záhonů.

Zažádejte si o kompostér

Dobře založený kompost znamená, že se v něm rozběhne přeměna organických látek v humus – cennou přísadu pro vaše záhonky. Pokud Vám chybí nádoba na kompost, požádejte si o kompostér.

Chceme předcházet vzniku odpadu a proto si kompostér můžete na území města a místních částí pronajmout. Na co se kompostér používá?  Tato nádoba je na biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu z domácností a údržby zahrad a k dnešnímu dni má město na svém katastrálním území a jednotlivých místních částí Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice a Studnice umístěno již 870 ks kompostérů!

V případě zájmu o kompostér stačí poslat e-mail s požadavkem na kompostér, jméno, příjmení, adresu žadatele vč. kontaktu na adresu marcela.popelkova@meu.nmnm.cz , nebo svůj požadavek předat telefonicky na číslo 566 598 363.

Výhody kompostování v kompostérech : urychlení procesu výroby kompostu, úspora místa na zahradě, odstranění nepříjemného zápachu, hotový kompost vracíme zpět do půdy. Vhodná surovinová skladba pro výrobu kompostů : 60 % domácího odpadu, 20 % trávy, 10 % pilin, 10 % stromové kůry.

 
Dotazník