Zapoj se do plánování města!

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Rozhodni o tom, do čeho bude město investovat.

Zapoj se do plánování města!

Zajímá vás, do čeho bude město investovat?

Zapojte se do tzv. participativního rozpočtu a pošlete své vlastní návrhy, za co by mělo město utrácet peníze. Své návrhy můžete posílat pomocí speciálního formuláře, který najdete na webu
zapojse.nmnm.cz do konce července. Představeny budou na veřejném projednání s vedením města, které se bude konat v srpnu. Realizovány budou ty projekty, které získají nejvíce hlasů.

Projekt v bodech:

Celková částka určená na realizaci projektů je 250 000 Kč.

Maximální cena projektu není stanovena.

Pro tematické okruhy na návrhy projektů nejsou stanovena žádná omezení.

Termín pro podávání projektů je od 1. 6. do 31. 7. 2020.

Ověření proveditelnosti projektu 1.– 14. 8. 2020.

Veřejné představení projektů 17.– 21. 8. 2020.

Finálové hlasování od 24. 8. do 30. 10. 2020.

Hlasování probíhá formou rozdělení celkové částky 250 000 Kč mezi navrhované projekty.

Pořadí vítězných projektů bude určovat pouze počet dosažených hlasů.

Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na webové adrese zapojse.nmnm.cz.

U každého projektu musí být potřebné kontaktní údaje navrhovatele, které je MěÚ města Nové Město na Moravě oprávněn ověřit. Současně je navrhovatel při podání projektu povinen dodržet minimální rozsah informací o projektu dle zásad participativního rozpočtu.

Projekty je možné podávat prostřednictvím webových stránek zapojse.nmnm.cz. Veškeré relevantní dokumenty jsou k dispozici na uvedených webových stránkách nebo k vyzvednutí na podatelně MěÚ.