Základní škola Spolu přijímá první žáky

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Naše škola vznikla z iniciativy novoměstských rodičů, získala akreditaci MŠMT a od září 2021 otevírá jednu věkově smíšenou třídu (1.–3. ročník). Výuka bude probíhat zčásti …

Základní škola Spolu přijímá první žáky

Naše škola vznikla z iniciativy novoměstských rodičů, získala akreditaci MŠMT a od září 2021 otevírá jednu věkově smíšenou třídu (1.–3. ročník). Výuka bude probíhat zčásti v Novém Městě (přízemní učebna ZUŠ Jana Štursy) a zčásti venku, nejčastěji na Koníkově v přírodní zahradě Ekocentra Rojko. Zápis do 1. –3. třídy se uskuteční v pátek 23. 4. 2021.

Chystáme i další akce pro děti a rodiče:

  • 26.3. Zahrada jako přírodní učebna – ukázka učení venku
  • 21.5. S místem pro místo – ukázka dalších metod učení
  • 23. –27.8. Seznamovací letní příměstský tábor pro zapsané děti

Vzdělávání bude založeno na badatelské výuce. Děti chceme učit v bezprostředním kontaktu s přírodou a reálným světem. Krom nabytých znalostí se naučí spolupracovat, řešit problémy, respektovat jeden druhého a přijdou i na to, co v životě chtějí.

Jak praví J. A. Komenský: „Lidé mají se učiti, pokud možno, ne nabývati rozumu z knih, nýbrž z nebe, země, dubů a buků, tj. znáti a zkoumati věci samy a ne pouze cizí pozorování a doklady o věcech.“

Více informací včetně osobních kontaktů naleznete na stránkách www.skolaspolu.cz nebo můžete psát na info@skolaspolu.cz. Těšíme se na vás!

Tým ZŠ Spolu