Vyjádření společnosti Novoměstská teplárenská

Rubriky: Noviny
/ Marek Homolka

Společnost Novoměstská teplárenská reaguje na informace, které zazněly v průběhu posledního jednání Zastupitelstva města.

Vyjádření společnosti Novoměstská teplárenská

Dovolte nám, abychom se jako společnost vyjádřili k průběhu jednání Zastupitelstva města ze dne 12. září letošního roku, jehož značná část pojednávala o energiích a tím i o naší společnosti. Na úvod bychom rádi řekli, že jsme nyní nepředpokládali takovýto zájem o informace o změně paliva poté, co jsme o ní informovali jak článkem v Novoměstsku, tak i dopisem zákazníkům již během léta, kde jsme nabízeli zájemcům, aby nás v případě otázek kontaktovali. I vzhledem k tomu, že oné možnosti využilo pouze malé množství příjemců, padlo na jednání několik zbytečných obav a nepřesností, které bychom tímto chtěli blíže rozebrat.

V průběhu schůze se diskutovaly následující skutečnosti:

Druh paliva

Co se týče typu paliva, jedná se o topný olej vyráběný recyklací jiných olejů. Zcela přesně splňuje normu ČSN 65 6691 – Topné oleje na bázi odpadních olejů. Parametrově se blíží více LTO (lehký topný olej) než TTO (těžký topný olej). Pro lepší představu – LTO je nutno předehřívat na 40 stupňů, TTO na 90 stupňů a tento recyklovaný olej na 50 stupňů. Oproti LTO je tedy mírně tužší a také má více komponent, nelze ho tedy používat jako LTO například v naftových motorech v automobilech.

Emise

Tak jako plyn, i tento olej v kombinaci s hořáky bude splňovat emisní limity pro dané palivo. Zatímco emise oxidu uhličitého jsou s plynem velmi podobné, emise oxidu dusíku jsou u tohoto oleje zákonitě vyšší. (Bohužel v současné době nic čistšího, než plyn není). Jak si to lze představit? Moderní automobily se také mohou výrazně lišit v emisích oxidu dusíku, ale „nekouří“, ani není cítit žádné z nich. TTO – mazut, který se dříve používal, měl 1-3% obsahu síry. Tento produkt má pouze cca. 0,1%, a právě nízký obsah síry je rozhodujícím faktorem z hlediska vlivu na životní prostředí. Ony, v diskusi zmíněné tankery, spalují vysoko-syrný mazut a ta vůbec nejhorší paliva, která s tímto nemají nic společného.

Povolení 

Ještě nedávno existovala povinnost zažádat o povolení změny paliva. Toto povolení standartně vydává Krajský úřad po vyjádření odboru ochrany ovzduší, a to z pravidla do měsíce. Vláda ČR ovšem 5.9. vydala Vyhlášení předcházení stavu nouze v teplárenství, které tuto povinnost dočasně po dobu jednoho roku ruší, aby právě umožnila firmám a teplárnám spalovat jiné palivo než plyn. Vzhledem k tomu, že uvažované nádrže (pokud nevyužijeme stávající) jsou volně stojící a účel využívání objektu se nemění, není potřeba stavebních povolení, ani povolení k jinému užívání.

Zasmluvenění paliva 

Plyn na letošní rok jsme nakoupili během loňského podzimu, dle údajů z burzy stejně jako cca polovina republiky. Zpětně je zjevné, že se dalo v průběhu roku nakoupit lépe, ovšem tehdy nikdo nevěděl, jaká bezprecedentní situace nás čeká. Naštěstí jsme nakoupili na celý rok 2022, protože mnoho tepláren se rozhodlo zajistit pouze první kvartál v očekávání poklesu cen, a již od jara letošního roku byli mnohde nuceni zvednout cenu až přes 2000 Kč za GJ. Pro rok 2023 jsme zasmluvnili dostatečné množství topného oleje pro všechnu spotřebu našich zákazníků v tomto období. Z tohoto důvodu jsme logicky nenakupovali plyn na 2023, který momentálně vychází 4-5 krát dráže, než tento olej. Nynější cena tohoto oleje je na podobné úrovní, jako naše cena plynu pro letošní rok, a ve svém maximu dosáhla pouze dvojnásobek starých cen, zatímco plyn dosáhnul více než dvacetinásobku. Je tudíž naděje, že se nám podaří zachovat nynější ceny, případně pouze s malým navýšením z důvodu nutných investic a dalších zvýšených nákladů. Propan-butan, který byl zmíněn během schůze je pro teplárnu neaktuální jednak z důvodu problematičnosti sehnání takového množství, a také z důvodu ceny, která je stále násobně vyšší oproti zasmluvněnému oleji.

Jak jsme už předeslali, již od jara jsme se snažili najít takovou náhradu za plyn, která by nám pomohla udržet ceny na stále dostupné úrovni, jelikož nám bylo jasné, že pokud bychom neuspěli, museli bychom nasadit takové ceny, které by už dostaly mnoho zákazníků do vážných sociálních potíží. Základním cílem zajištění levnějšího paliva tudíž nebylo zvyšování našeho zisku, ale zajištění dostupné ceny tepla, především pro domácnosti. Jsme opravdu rádi, že se nám to po dlouhých jednáních jako druhé teplárně v republice podařilo, protože další kapacita tohoto oleje již není, jak jsme sami zjistili, když jsme chtěli následně pomoci dalším v okolí. Věříme, že naši zákazníci toto úsilí dokáží ocenit.

Ondřej Pekárek, předseda představenstva

NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • IČ: 00372854
  • DIČ: CZ00372854
  • Datová schránka: zdcsqvm
  • Registrační značka:: OÚ 3714-1491