V roce 2021 zaplatíme více za svoz odpadu

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Rozhovor s vedoucím finančního odboru Tomášem Vlčkem o tom, jak sestavoval rozpočet

V roce 2021 zaplatíme více za svoz odpadu

Jak se sestavoval rozpočet v této době, kdy se těžko předvídají příjmy?

Není to jednoduché. Jestli narážíte na daňovou reformu, počítali jsme s tím, že bude schválena tak, jak byla navržena. Pro město to v tom případě znamená výpadek příjmů zhruba okolo 13 milionů. To je asi 9 procentní propad. Počítali jsme s tím už od srpna, takže když jsme v září začali sestavovat rozpočet, už jsme na to byli připraveni. Samozřejmě dalším neblahým zásahem je COVID, který se podepsal zejména na výši příjmů, které pocházejí z daní.

Tyto dopady jsou konkrétně jaké?

To jsou částky, které se odhadují samozřejmě mnohem hůř. Vycházeli jsme z upravených předpokladů letošního roku. Konkrétně dostáváme méně z daní z  příjmu a DPH, co se týče uzavření ekonomiky, to se nejvíce projevilo na propadu DPH, protože lidé méně nakupují. A jelikož podnikům klesají tržby, klesá i daň z právnických osob. To vše se projevuje na propadu příjmů města, které má procentuální podíl na výběru všech těchto daní.

Jak může město tyto výpadky nahradit?

Snažíme se najít peníze jinde. Například úsporami v provozní části rozpočtu. Třeba na běžném provozu úřadu se podařilo ušetřit zhruba milion. Jedná se o úsporu energie, materiálu, poradenských služeb a tak podobně. Hodně se ušetřilo v Novoměstských kulturních zařízeních. Tam se podařilo dosáhnout mzdových úspor, zrušila se oprava přísálí, zrušil se i příspěvek na opravu cyklotras, kterou v rámci covidové karantény udělali zaměstnanci NKZ vlastními silami. Podařilo se jim také uspořit v knihovně a na propagaci. Protože se kvůli covidu se nekonala celá řada akcí, klesly městu logicky i náklady spojené s jejich pořádáním. Ponížili jsme i výdaje na dotační programy pro příští rok o milion a půl, protože mnoho projektů, na které spolky čerpaly peníze loni, se přesunulo na rok 2021. Zrušili jsme také například dotační program na protihluková opatření.

Snažíte se ale i navýšit příjmy…

Ano, to souvisí zejména s poplatkem za komunální odpad. Ten se mění poprvé po 11 letech a bude pro rok 2021 činit 600 Kč za osobu. Slevy, které platily, samozřejmě platí dál. Jedná se například o slevu pro osoby nad 70 let a tak podobně. Proto apeluji zejména na ty, kteří hradí poplatek trvalým příkazem, aby nezapomněli částku aktualizovat. Zvedneme také poplatky za parkování v parkovacích automatech. Parkování bude stát 10 Kč za první hodinu, 10 Kč za druhou hodinu a 20 Kč za každou další. Dražší bude také parkovací karta, za kterou zájemci zaplatí 7500 na rok. Mírně zvedáme také nájemné.