V Novém Městě bude chráněné bydlení

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Dva domy vzniknou na ulici Malá

V Novém Městě bude chráněné bydlení

V září letošního roku odstartuje Kraj Vysočina výstavbu dvou bezbariérových rodinných domů v ulici Malá v Novém Městě na Moravě, které budou určeny pro poskytování pobytových sociálních služeb. Výstavba vznikne v rámci již započatého procesu transformace příspěvkové organizace Kraje Vysočina, Domova Kamélie Křižanov. „Jde o změnu organizace z ústavního typu na komunitní typ pobytových sociálních služeb, které budou poskytovány o menší kapacitě v běžné zástavbě měst a obcí po celém kraji,“ přibližuje 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. V nově vystavených objektech, které vzniknou v Novém Městě na Moravě, budou poskytovány služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlené, které budou konkrétně určeny pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. „Objekty budou v první řadě obydleny stávajícími klienty Domova Kamélie Křižanov, p. o., kteří z Nového Města na Moravě pochází, nebo zde mají vazby na svoji původní rodinu, v případě uvolnění kapacity bude služba sloužit především pro občany Nového Města na Moravě a okolí, kteří spadají do této cílové skupiny,“ doplňuje Franěk. V každém domě bude k dispozici 6 lůžek. Součástí objektu chráněného bydlení bude i prostor pro denní aktivity klientů. Objekty budou vybaveny jako běžné domácnosti, avšak individuálně uzpůsobené a vybavené pro osoby s různým charakterem postižení. Jde například o transportní systém a další nutné vybavení. Klientům bude poskytována pomoc a podpora odborným personálem, který bude mít v objektech svoje zázemí. Stavba by měla být dokončena ke konci roku 2020, služby budou uvedeny do provozu v prvním čtvrtletí roku 2021. Více informací je možné nalézt na webových stránkách Domova Kamélie Křižanov, p. o. https://www.domovkamelie.cz/, kde bude zprovozněna virtuální prohlídka jednotlivých komunitních domácností, které již v současnosti organizace provozuje v různých městech a obcích na Žďársku.