Strašidla, lyžaři, svatí…

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

18. prosince v 17:00 hodin bude v muzeu pokřtěna nová kniha o Karlu Němcovi

Strašidla, lyžaři, svatí…

Kniha má podtitul Karel Němec ve sbírkách Horáckého muzea. Vydání katalogu završí letošní Rok Karla Němce. Život a dílo umělce zpracovala PhDr. Hana Klínková, která je archivářkou Památníku národního písemnictví a historičkou umění a zabývá se převážně českou grafikou a malbou první poloviny 20. století. Zanořila se do archivů a zejména v Němcově korespondenci objevila spousty zajímavých informací, které v textu cituje a přibližuje Karla Němce jako rozvážného, přitom veselého a dobrosrdečného, pravdivého člověka. A takové je i jeho pestré dílo. Součástí knihy bude soupis Němcova díla ve sbírkách muzea, který vytvořila Mgr. Alice Hradilová, graficky knihu upravil Miloš Neuman. Vznikla s grantovou podporou Ministerstva kultury na vytvoření katalogu sbírek. Na publikování díla se vztahuje tzv. odúmrť (autor nemá dědice) spojená s horentním poplatkem. Vyjímku tvoří vydání publikace k probíhající výstavě. Proto jsme se v muzeu rozhodli použít dostupné finance na co nejkvalitnější zpracování a současně s uvedením knihy si budete moci knihu nejen zakoupit, ale publikované dřevoryty, ex libris, obrazy, perokresby, ručně psané a malované knihy, dřevěné sošky, plakáty… také prohlédnout i v originále ve výstavním sále muzea. Výstava potrvá do 26. ledna 2020.

Kniha se momentálně tiskne v HRG Litomyšl. Vizualizaci vytvořil grafik Miloš Neuman.