Slovo hejtmana

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Už brzy nás čekají parlamentní volby. Za dobu svého působení ve funkci hejtmana jsem zažil pět vlád. Díky důvěře, kterou mi dali voliči, zřejmě zažiju …

Slovo hejtmana

Už brzy nás čekají parlamentní volby. Za dobu svého působení ve funkci hejtmana jsem zažil pět vlád. Díky důvěře, kterou mi dali voliči, zřejmě zažiju v této funkci i tu šestou. Nyní – krátce před parlamentními volbami – proto neřeším půtky jednotlivých stran. Jako pro zástupce krajské samosprávy je pro mne důležité, abychom se s budoucí vládou domluvili na věcech sloužících potřebám občanů Vysočiny. Jde o to, aby to byla vláda schopná naslouchat hlasům všech obyvatel a ne jen skupiny politiků. Záleží také na jejich schopnosti konsenzu, vzájemné tolerance. Nebude to jednoduché. Ale schopnost připustit i jiné názory je pro efektivní fungování vlády důležitá.

Že je to možné, dokazuje naše spolupráce rozdílných politických subjektů v Zastupitelstvu Kraje Vysočina. V radě kraje zasedají zástupci čtyř stran. Přestože máme v mnohém ohledu rozdílné politické názory, vždy hledáme řešení, které je přijatelné pro všechny nebo alespoň pro většinu zastupitelů. Nevyhledáváme konflikty kvůli malicherným osobním animozitám nebo sporům.

Doufám, že i členové budoucího parlamentu a posléze i vlády zapomenou po svém zvolení na předvolební nesmiřitelnou rétoriku a budou hledat cesty, jak se dohodnout, aby byl náš stát prosperující zemí jen s minimem nenávistného okřikování a vzájemného osočování. Je nanejvýš potřebné slyšet a vnímat hlasy všech, včetně politických rivalů.

Není pravdou, že váš hlas nic nezmění. Neúčastí na volbách se zbavujeme nejpodstatnějšího občanského práva. Je důležité vyslovit svůj názor, neboť jen tak můžeme ovlivnit naši budoucnost.

Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina