Rozhodla jsem se zůstat

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Rozhovor s ředitelkou ZUŠ Evou Mošnerovou

Rozhodla jsem se zůstat

Ve výběrovém řízení, které město jako zřizovatel vyhlašuje každých šest let, jste uspěla a ZUŠ povedete dál. Zvažovala jste ale, že přihlášku nepodáte?

Opravdu jsme to zvažovala. Ředitelku dělám už dvanáctým rokem, předtím jsem byla dlouho zástupkyní. Přemýšlela jsem, jestli by někdo z mladších kolegů neměl více energie a nových impulsů. Nakonec jsem se po poradě s kolegy rozhodla, že přihlášku ke konkurzu podám, a budu tak mít příležitost dořešit situaci školy v nových prostorách. Stále je totiž co dolaďovat a nerada bych školu opustila dříve, než se tu, jak se říká, zabydlíme.

V nové budově už jste rok, jak vám vyhovuje?

Je to samozřejmě skvělé. Mám pocit, že ten, kdo dům stavěl, počítal s tím, že tu jednou bude ZUŠ. Na projektu rekonstrukce jsme spolupracovali, takže je to vlastně dělané nám na míru. Jsme proto přirozeně velmi spokojeni.

Co je největším benefitem nové budovy?

Za prvé to je dostatek místa. V předešlých prostorách jsme se už hodně mačkali. A za druhé bych vyzdvihla technické dispozice, zejména akustiku a odhlučnění tříd. Neméně důležité je ale to, že jsme tu všichni pohromadě. V naší ZUŠ jsou čtyři obory (hudební, literárně dramatický, taneční a výtvarný pozn. red.) a ty teď mohou mnohem lépe spolupracovat.

Dříve jste nemohli?

Ale ano, spolupráce jednotlivých oborů mezi sebou je samozřejmá, ale bylo to mnohem organizačně náročnější. To, co bylo dříve obtížné, dnes není problém. K dispozici máme víc tříd, už nemáme problém sestavit rozvrh, abychom se ve třídách všichni vystřídali. Nové zázemí mají učitelé i děti. Prostory jsou navíc architektonicky zajímavé a inspirativní. Už jen když se vejde do atria, je to vidět. Má navíc výbornou akustiku, což jsme loni využili na akci ZUŠ Open.

ZUŠ Open je celostátní přehlídka uměleckých škol. Jak se tam prezentovala ta novoměstská?

Náš soubor bicích nástrojů ASAF byl organizátorem vybrán, aby vystoupil na celonárodním happeningu v Praze ve Valdštejnských zahradách. Byla to moc dobrá zkušenost a myslím, že ve velké konkurenci ZUŠek i úspěch. Jinak se školy prezentují veřejnosti ve svých městech, stejně jako jsme to udělali my.

Systém základních uměleckých škol, tak jak ho máme nastavený u nás, je evropskou raritou. Jak by měla podle vás vypadat ideální ZUŠ?

My se při výuce, stejně jako v ostatních základních školách, řídíme školním vzdělávacím programem. To znamená, že žák musí za rok zvládnout určitě penzum znalostí. Nejdůležitějším činitelem jsou kvalitní učitelé. Musím říct, že naše škola má na dobré učitele štěstí. V poslední době jsme dokonce získali pedagogy na fagot a violoncello. Tyto nástroje jsou v našem regionu vzácné. Každá škola má svá specifika. Řekla bych, že ta naše je typická mezioborovou spoluprací. Můžeme proto pořádat velkorysejší akce, jako například ples ZUŠ, kde je divadlo, hudba i tanec, a spoustu využití má i výtvarný obor. Pro děti je tak myslím výuka mnohem zábavnější.

Když rodiče uvažují, jestli dát dítě do ZUŠ, jistě přemýšlí nad tím, co to bude obnášet. Jak náročné je studium?

Samozřejmě že je třeba, aby se dítě do výuky připravovalo. Hlavně v hudebním oboru je každodenní cvičení nutné. Bez toho se na nástroj nelze naučit hrát. Ale myslím, že se snažíme, abychom děti nedrilovali více, než je to nutné. To se pak dostaví opačný efekt – ztráta zájmu. Intenzivněji pracujeme s těmi, kteří mají opravdu velký talent a chtějí třeba pokračovat ve studiu na uměleckých školách. Tady ale opět záleží na učiteli, aby zvolil citlivý přístup. Každé dítě je jiné. Součástí studia je docházka do souborů, ať už hudebních, tanečních nebo divadelních. Přičichnou tak i k tomu, jak se připravují větší kulturní projekty, a to je pro ně velmi zajímavé. Velkou zkušeností pro všechny je také účast na různých soutěžích.

Novinkou ZUŠ je i Podpalubí, tedy nový koncertní sál. Kromě akcí ZUŠ se tam ale konají i koncerty pro veřejnost. Není to problém?

Sál je primárně pro naše účely. Používáme ho nejen pro koncerty, ale také pro korepetice a zkoušky. Je tam kvalitní klavír, pianino a také spinet. Sál má zvláštní vchod, šatny a zázemí, tak se nabízelo využít jej i pro veřejnost. ZUŠ se tak více propojuje s městem. Několik akcí tu už bylo a myslím, že jak účinkující, tak diváci byli mile překvapeni. Sál má příjemnou akustiku a prostředí. Samozřejmě to nesmí komplikovat provoz školy, tak to tak zkoušíme a uvidíme. Nic se nesmí přehánět….