Reportáž ze zastupitelstva

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Zastupitelé se sešli na zasedání 1. září. Nejvíce se hovořilo o mateřské školce a stavbě nového bytového domu. Rušná debata vznikla už na počátku zasedání, …

Reportáž ze zastupitelstva

Zastupitelé se sešli na zasedání 1. září. Nejvíce se hovořilo o mateřské školce a stavbě nového bytového domu.

Rušná debata vznikla už na počátku zasedání, při hovorech z občany. Slovo si vzal Jiří Krejčík a přečetl dopis občanů adresovaný zastupitelstvu. Pisatelé se v něm ohrazují proti stavbě nového bytového domu v lokalitě Nad Zahradnictvím. Dům, který je dimenzovaný na 36 bytových jednotek, měl mít podle původního návrhu čtyři nadzemní podlaží. Realita je ale podle Krejčíka taková, že dům bude mít pater 6. „Dvě patra, která jsou v plánech uvedena jako podzemní, se ve skutečnosti nacházejí nad terénem. Zjevně se tedy nejedná o bytový dům s maximálně čtyřmi nadzemními podlažími, jak vymezuje schválený územní plán,“ dodal Krejčík. Jak se ukázalo, problém tkví v tom, že dům by měl stát na svažitém pozemku. Z jedné strany jsou tedy patra čtyři, z druhé jich je šest. Podle stěžovatelů je v přípravných dokumentech projektu navíc nejasně vymezena výsledná výška domu, a jejich výklad je proto nejednoznačný. Podle úředníků je ale postup stavebního úřadu správný a zákonný a debata se stočila k tomu, jak lépe specifikovat představy města do územního plánu. Krejčík na závěr apeloval na zastupitele, aby do budoucna hlasovali o projektech tak, aby nemohly na území Nového Města vznikat předimenzované a nevhodné stavby jako v minulosti. Vyřešit by to podle něj mohla také pečlivější debata s veřejností při projednávání územního plánu.

Zastupitelka Ilona Komínková následně navrhla, aby zastupitelstvo uložilo starostovi města, aby podal odvolání proti schválení stavebního záměru Stavebním odborem Nového Města ke Krajskému úřadu. Ten by pak měl posoudit, zda je postup úřadu správný, respektive jestli je stavba v souladu se schváleným územním plánem. Zastupitelé ale návrh neschválili. Odvolání na Krajský úřad však mohou podat sami občané.

Lubomír Buchta se přihlásil s tématem mateřské školy. Někteří rodiče si podle něj stěžují na špatnou komunikaci s vedením školky. Přítomná ředitelka Soňa Šikolová oponovala tím, že školka se o komunikaci snaží. Podle schválené koncepce je MŠ postavena na důvěře, toleranci a otevřené komunikaci mezi rodiči a školkou. Za tímto účelem vznikla také rada školy. Obvyklé jsou i pravidelné třídní schůzky s rodiči. V roce 2020/21 nabídli rodičům možnost pro předškolní děti ve věku 6 let a děti s odkladem školní docházky. „Naším cílem bylo vytvořit co nejlepší podmínky a vzdělávací nabídky pro tuto skupinu dětí,“ říká ředitelka. Třída byla na základě velkého zájmu rodičů vytvořena. Podobně jako v případě nové třídy pro samostatné dvouleté děti ve Slavkovicích, po které rodiče také dlouho volali. Poté se debatovalo o tom, jestli by nebylo možné vytvořit třídu někde jinde než ve Slavkovicích, kam je třeba dojíždět. Vyšlo najevo, že v tuto chvíli pravděpodobně není lepší řešení. Vytvoření nových prostor pro MŠ by asi vyžadovalo stavbu nové budovy. Podle starosty Michala Šmardy je proto nutné o této problematice v budoucnu ještě debatovat.