Posunutí termínu splatnosti místního poplatku ze psů

Rubriky: Noviny
Nové Město na Moravě  Sdílet článek na nebo

Vážení občané, správce poplatku rozhodl, že z důvodu mimořádné situace nebude žádným způsobem pokutovat pozdní úhrady poplatku za psa a to až do 30.09.2020. Fakticky …

Posunutí termínu splatnosti místního poplatku ze psů

Vážení občané,
správce poplatku rozhodl, že z důvodu mimořádné situace nebude žádným způsobem pokutovat pozdní úhrady poplatku za psa a to až do 30.09.2020. Fakticky tímto rozhodnutím posunul termín úhrady z 31.03. na 30.09.2020.
Současně připomínáme, že termín splatnosti poplatku za komunální odpad je až 31.12.2020.
Vzhledem k vyhlášené karanténě na celém území ČR prosíme všechny občany, aby využili nabízené možnosti pozdější úhrady a nenavštěvovali pracoviště pokladny MěÚ. Případně, aby uhradili poplatky bankovním převodem. Číslo účtu města Nové Město na Moravě a příslušný variabilní symbol Vám sdělíme telefonicky na č. 566 598 335, 566 598 337.