Noviny

Policejní mluvčí: Policie ČR je na MS v biatlonu připravena

Rubriky: Noviny
/ Marek Homolka

Policejní sbor zúročí zkušenosti získané během šampionátu v roce 2013.

Policejní mluvčí: Policie ČR je na MS v biatlonu připravena

Policejní mluvčí Dana Čírtková uklidňuje před MS v biatlonu občany našeho města. Policejní sbor se na akci pečlivě připravuje, k tomu zúročí zkušenosti získané během konání šampionátu v roce 2013.

Co bude stěžejním úkolem Policie ČR v průběhu konání MS v biatlonu?

Policisté pořádkové, dopravní, cizinecké i kriminální policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, ale i policisté z některých specializovaných celorepublikových útvarů – pyrotechnické služby, letecké služby – se budou po celou dobu trvání mistrovství světa starat především o bezpečnost a veřejný pořádek v Novém Městě a jeho okolí. Důležitá role Policie ČR bude v oblasti bezpečnosti a plynulosti v dopravě. Z našeho pohledu se jedná svým rozsahem a předpokládaným počtem návštěvníků o nejvýznamnější letošní sportovní akci nejen v našem kraji, ale také v celé České republice.

Kolik policistů bude v terénu?

Mistrovství světa potrvá dva týdny a během této doby se v rámci denní a noční služby vystřídá ve službě na 220 policistů pořádkové, dopravní, cizinecké policie a kriminalistů služby kriminální policie a vyšetřování z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Na bezpečnostním opatření se budou podílet také další kolegové ze specializovaných útvarů s celorepublikovou působností.

Na co všechno budou policisté dohlížet?

Pořadatelé počítají s účastí desítek tisíc diváků na každý tréninkový den a ještě mnohem větší nápor očekávají v závodních dnech. Úkolem tak bude zabránit páchání trestné činnosti a přestupkového jednání, a to nejen v samotném sportovním areálu, ale také ve městě, jeho okolí, v penzionech, hotelech a jejich okolí v celém našem kraji. Policisté budou působit především preventivně, v hlídkách budeme mít nasazeny policistky a policisty s jazykovým vybavením, abychom zvládli komunikaci se zahraničními návštěvníky. Problematická na zvládnutí bude obecně doprava. Výrazný vliv bude mít také aktuální počasí, které je nevyzpytatelné a může zásadním způsobem komplikovat hlavně plánované parkování. Ve spolupráci s pořadatelem akce a samosprávou města byla proto navržena některá zásadní dopravní omezení v okolí Nového Města. Všechny komunikace, kterých se omezení bude týkat, budou viditelně opatřeny dopravními značkami, aby se řidiči mohli včas a dobře zorientovat. Počítáme s nasazením proměnných informačních tabulí, kde budou aktuální informace o směrech k parkovacím plochám. Stejně tak budou připraveny označené parkovací plochy a je zajištěna kyvadlová doprava pro návštěvníky vrcholové akce.

Kde všude budou dopravní policisté vidět?

Policejní hlídky budou po celé dva týdny dohlížet na plynulost provozu a v případě potřeby budou regulovat dopravu. Dopravní policisté budou po celou dobu konání akce přítomni na všech důležitých příjezdových komunikacích, kterými se lze dostat do oblasti Novoměstska. Všichni řidiči proto musí dbát pokynů policejních hlídek, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím v dopravě. Dopravní omezení se budou týkat některých vybraných silnic a místních komunikací v Novém Městě a jeho okolí. Všechny komunikace, kde dojde ke změnám v dopravním značení, budou řádně označeny dopravními značkami. Parkování vozidel návštěvníků bude možné pouze na vyhrazených parkovištích, proto budeme muset zvýšeným dohledem zajistit, aby vozidla fanoušků neparkovala v místech, kde by ohrožovala nebo omezovala například průjezdu složek integrovaného záchranného systému. I v případech, že by k tomu došlo, budou policisté postupovat nekompromisně a za zjištěné přestupky budou ukládat sankce.

Jaké další hlídky budou dohlížet na dodržování pořádku?

Pěší i motorizované hlídky budou provádět hlídkovou službu zejména v Novém Městě a jeho bezprostředním okolí. Jejich důležitým úkolem bude také monitorovat situaci na příchodových a odchodových trasách fanoušků. Musíme zejména preventivně působit na řidiče motorových vozidel, aby svá vozidla řádně uzamkli a neponechávali ve vozidlech viditelně odložené věcí, které by mohly lákat zloděje. Stejně tak budou pěší hlídky a policisté v civilu preventivně působit ve vztahu k možným kapesním krádežím. Klid a zajištění veřejného pořádku musíme zajistit také po skončení závodů. Počítáme se systematickým prováděním kontrol vozidel a osob zejména v okolí parkovišť a ubytovacích objektů. Hlídky se zaměří také na kontrolu řidičů se zaměřením na řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V případě zjištění protiprávního jednání musí lidé počítat s odpovídajícími sankcemi. Velké množství sportovců a diváků bude v okolí Nového Města využívat ubytovací kapacity. I v jejich okolí se budou pohybovat policejní hlídky tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a nedošlo k žádným incidentům, které by se dotýkaly zdraví a majetku místních obyvatel.

Bude město pod dohledem policistů po celou dobu trvání šampionátu?

S výkonem služby počítáme po celou dobu trvání mistrovství světa v rámci denních i nočních služeb a služba bude probíhat v Novém Městě a jeho okolí. Další hlídky budou na místo podle potřeby vysílány na základě případných oznámení. Přímo ve městě bude dočasně sídlit řídící štáb bezpečnostního opatření, který bude využívat mobilní operační středisko.

NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • IČ: 00372854
  • DIČ: CZ00372854
  • Datová schránka: zdcsqvm
  • Registrační značka:: OÚ 3714-1491