Plán investic města

Rubriky: Noviny
Aneta Linková  Sdílet článek na nebo

Zastupitelé schválili plán investic Nového Města na Moravě na příštích deset let.

Plán investic města

Zastupitelé schválili plán investic Nového Města na Moravě na příštích deset let. O tom, co naše město potřebuje, co se v minulých letech zanedbalo a jak se chceme rozvíjet, probíhala diskuze víc než rok. Po několika seminářích, veřejných debatách s občany a pečlivém zvažování rozpočtových možností města tak vyvrcholila snaha připravit koncepční dokument, který umožní zodpovědné rozhodování současného i budoucího vedení města.

Tohle bylo vážně důležité rozhodnutí. Jsem rád, že se na tomto plánu shodla drtivá většina zastupitelů. Je moc důležité, abychom se o základním směřování města nehádali, neskrýval radost z přijetí dokumentu starosta Michal Šmarda.

Město je schopno do roku 2030 uvolnit na větší investiční akce kolem 400 milionů korun. Na první pohled se zdá, že je to poměrně vysoká částka. Stačí si však uvědomit, že jen rekonstrukce infrastruktury na Betlémě a Holubce přijde na více než 100 milionů, a hned je jasné, že jednotlivé projekty bude třeba dobře zvažovat. 

Vedle zmíněných důležitých rekonstrukcí počítá město i s dalšími investicemi, například do bezpečnosti Masarykovy ulice nebo do cyklostezek.

V oblasti sportu plán počítá například s výstavbou tréninkového fotbalového hřiště, dalším rozvojem singltreků nebo skate-parkurovým hřištěm. Velkou diskuzi vzbudila i dostavba Vysočina Areny, které se bude zastupitelstvo věnovat samostatně.

Mezi zásadní projekty patří i pokračování v odkanalizování místních částí. Poté, co se podařilo zajistit odvod odpadních vod z Rokytna, Maršovic, Pohledce a Petrovic, bude letos vybudována kanalizace v Hlinném. Pokračovat ve výstavbě chce město ve Slavkovicích a Jiříkovicích.

Bude také potřeba poměrně razantně investovat do městských bytových domů. Každý z věžových domů tak bude potřebovat injekci minimálně 10 až 15 milionů korun. Plán obsahuje také záměr na výstavbu nových bytů a infrastruktury pro rodinné domy, například v Pohledci a Slavkovicích.

V oblasti životního prostředí je dobrou zprávou příprava revitalizace Zachová rybníka a plán na výstavbu kompostárny.

Město se chce v příštích letech věnovat především rekonstrukcím a opravám svého majetku. I tak se ale počítá s výstavbou některých nových budov. Příkladem může být nová smuteční síň nebo rekonstrukce a přístavba muzea. Plán obsahuje mnoho dalších zajímavých projektů. Můžete se s ním seznámit na webových stránkách města na adrese www.nmnm.cz.

Přijetím plánu investic do roku 2030 končí podle starosty jedna důležitá etapa v životě města a začíná nová. Před deseti lety jsme se dohodli na tom, že si nebudeme házet klacky pod nohy a společně zvládneme zajistit projekty, na které čekali Novoměšťáci padesát let. Měli jsme sice různé názory a často se i přeli. Ale na tom nejdůležitějším se shodla většina zastupitelů i občanů města. Otevřeně jsme se poradili, našli shodu a táhli za jeden provaz. A to se nám vyplatilo. Proto máme Městské lázně, novou ZUŠ, nádraží, Sportovní halu a mnoho dalších věcí. Tak doufám, že se to znovu podaří,vysvětluje záměry radnice Michal Šmarda.