Orel staví nové sídlo

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Rozhovor s předsedou spolku Břetislavem Wurzelem

Orel staví nové sídlo

V Novém Městě na ulici Soškova směrem na Pohledec se začala stavět nová budova, která bude sloužit pro účely spolku Orel. Bude to tedy další tělocvična?

Kdepak. Je to víceúčelový spolkový objekt, který bude mít pouze hernu. Záměr je takový, aby to nekonkurovalo novoměstským tělocvičnám.

K čemu tedy bude sloužit?

Těch možností je více. Měl by to být klubový a restaurační prostor, kde by bylo možné pořádat školení, firemní setkání, rodinné oslavy, diskuze, promítání cestovatelů, malé recitály a tak podobně. Herna by mohla sloužit například pro malé cvičební skupiny, kurzy jógy nebo pilates. Rádi bychom tam oživili stolní tenis. Bude tam místo na tři stoly, z toho dva s oficiálním rozměrem pro soutěže. Sál bude mít navíc galerii, ze které bude možné pozorovat zápasy seshora, což si myslím je velmi atraktivní.

Pozemek, na kterém by měla budova stát, je ale poměrně veliký. Počítáte i s jeho úpravou.

V budoucnu by tam mělo být hřiště 20 na 40 m s umělým povrchem tartanového stylu, aby se na něm mohla přes léto hrát malá kopaná i florbal. Ale to bude možné realizovat až v další etapě, někdy v budoucnu.

Jak dlouho pozemek vlastníte a proč se tam staví až letos?

Pozemek jsme koupili asi před deseti lety za peníze, které jsme získali prodejem bývalého kina, které patřilo Orlu. Stavební povolení na novou budovu držíme od roku 2011, a tak jsem rád, že to konečně vyšlo a začalo se pracovat.

Na co jste museli tak dlouho čekat?

Samozřejmě že na peníze. Měli jsme nějaké prostředky našetřené, ale to nestačilo. Letos nám město dalo mimořádnou dotaci 2,5 milionů korun, za což moc děkujeme. Celé roky jsme také žádali o podporu ministerstvo školství a tento rok jsme v březnu dostali kladné vyrozumění a dostaneme dotaci na 5,5 milionů korun. Bylo to velmi náročné. Žádosti jsme museli posílat každý rok, vždy je bylo nutné vypracovat znovu, protože podmínky se často měnily. Bylo to únavné, ale trpělivost se nám nakonec vyplatila. Celá investice je přes 13 milionů, o další peníze proto budeme žádat ještě na Kraji Vysočina. Stavět už se začalo, abychom stihli do konce roku profinancovat ministerskou dotaci, a pak budeme pokračovat. Do června 2020 by ale měla být budova hotova.

Jaký přínos bude mít nová spolková budova pro Orel?

Orel v příštím roce slaví 100 let od svého založení. Jeho činnost měla samozřejmě přestávky, zejména v době komunistické totality. Obnoven byl v 90. letech a vždy měl nějakou svoji budovu. Nyní má spolek sídlo na soukromé adrese, a pokud nemáte lidi kam pozvat, těžko se vymýšlí nějaké aktivity. Nabízí se toho ale hodně. My jsme vždy měli skupinu lidí, kteří se zabývají kulturními aktivitami, rádi bychom opět hráli stolní tenis nebo vymýšleli program pro maminky s dětmi. Ale to zařízení není koncipované, aby sloužilo pouze členům Orla. Budeme mít zájem na tom, abychom tam dostali také veřejnost. Samozřejmě že je to z důvodu financování, abychom si vydělali na provoz, ale hlavně chceme, aby ten objekt žil. Nebudeme se proto bránit ničemu, co nebude škodit.

Orel tedy nebude primárně sportovní spolek? Možná je tak většinou lidí vnímán.

Orel není primárně zaměřen na soutěživost. Samozřejmě nejviditelnější je asi florbal, ve kterém jsme poměrně úspěšní, ale vždy jsme měli i další aktivity. Kulturní a společenské, které umožnují setkávání lidí a jsou postaveny na principech slušného chování. A právě ty se odvíjejí od toho, jaké máte k dispozici prostory. Náročné to bude také personálně, aby byl vždy někdo, kdo otevře, zatopí, uklidí, ale věřím, že to zvládneme. Pevně věřím, že se podaří přilákat i menší skupiny aktivních lidí, kteří nám pomohou spolkový dům svými aktivitami oživit.

Nová budova bude určitě hezký dárek k 100. výročí Orla. Jaký jste měl pocit, když Zastupitelstvo schválilo mimořádnou dotaci a bylo jasné, že můžete začít stavět?

Rozhodnutí nám umožnilo zahájit stavbu, přestože dofinancování je ještě nutné. Celkovou bilancí financí jsme se ale dostali do pozice, že jsme schopni zrealizovat teprve první etapu. Rozhodnutí města nás, lidově řečeno, dostalo nad hladinu. -kb-