Omezení provozu novoměstských institucí

Rubriky: Noviny
Veronika Teplá  Sdílet článek na nebo

Až do odvolání jsou uzavřeny všechny školy. Týká se to středních, základních i mateřských škol. Informace o výuce sledujte na webu jednotlivých škol. Není vhodné …

Omezení provozu novoměstských institucí

Až do odvolání jsou uzavřeny všechny školy. Týká se to středních, základních i mateřských škol. Informace o výuce sledujte na webu jednotlivých škol. Není vhodné navštěvovat školy bez předchozí domluvy.

Uzavřeny jsou i další instituce. Kulturní dům, Horácké muzeum, Dům dětí a mládeže, Městské lázně a Centrum Zdislava. Zaměstnance je možné kontaktovat telefonicky, případně elektronickou poštou.

Upozorňujeme též na omezení návštěv v DPS. Seniory mohou navštěvovat pouze blízcí pečující příbuzní, a to v nezbytně nutném rozsahu.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR byla omezena provozní doba Městského úřadu. Veškerou agendu prosím vyřizujte elektronicky nebo telefonicky. Pokud je návštěva úřadu nezbytná, je možné přijít:

pondělí 8:00-11:00
středa 14:00-17:00

Klienti budou odbaveni na podatelně MÚ.

Do nemocnice je možné vstupovat pouze hlavním vchodem. Každý návštěvník bude kontaktován hned při vstupu nebo vjezdu. Pokud to jeho zdravotní stav dovolí, bude požádán, aby návštěvu odložil a svůj problém konzultoval s lékařem telefonicky. Pacienti by měli telefonicky konzultovat i to, zda jim budou změněny termíny plánovaných zákroků. Po nezbytně nutnou dobu také nebude umožněna účast jakéhokoli doprovodu při porodu.

Městská hromadná doprava bude jezdit v prázdninovém režimu. Nebude možné nastupovat předními dveřmi a sedět v prvních třech řadách sedadel. MHD bude až do odvolání k dispozici zdarma. Dočasně bude zrušena zastávka MHD v nemocnici.

Žádáme všechny občany, aby dodržovali pravidla omezeného pohybu. Vyřizujte ve městě jen nezbytně nutné povinnosti. Do veřejných prostor vstupujte s rouškou nebo jiným zakrytím úst a nosu. Dodržujte vzdálenost minimálně 2 metry od jiných osob.

Do nemocnice, Městského úřadu a autobusů MHD je vstup bez zakrytí úst a nosu zakázán.

Vstupovat bez zakrytí úst a nosu do jiných veřejných prostor, včetně obchodů a pošty je naprosto nevhodné, bezohledné a nebezpečné.