Novoroční přání

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Sloupek starosty Michala Šmardy

Novoroční přání

Vážení a milí Novoměšťáci, sousedé a přátelé,

loučíme se s rokem, který nám všem ukázal odvrácenou tvář světa, který přináší obrovské možnosti a ohromné výzvy. Končící rok ukázal, že neexistují globální události a průšvihy, které by se nás netýkaly. Žijeme v krásném malém městě na Vysočině, v srdci Evropy, v klidu a pohodě svých domovů a ve skvělé komunitě dobrých lidí. A přesto nás během několika týdnů zachvátí strach z nemoci a smrti. V několika okamžicích poznáme strach z nepřítele, který se šíří ze země vzdálenější, než si kdokoli z nás kdy dokázal představit. Najednou stojíme všichni stejně bezradní. Svobodní lidé v rozvinuté Americe a Evropě, zbídačení chudáci v Africe, bezejmenní otroci růstu v Číně i naši sousedé v Novém Městě na Moravě. Tento rok nás mnohému naučil a mnohé nám dal. Byl to rok, který prověřil naši schopnost pomáhat, vcítit se do druhého, hledat v sobě to dobré a být silný v těžkých chvílích. Tento rok nám však také mnohé vzal. Zažili jsme chvíle strachu, obav i smutku. Mnozí z nás pocítili nespravedlnost a pocity zmaru. Byl to rok silných emocí a převracení hodnot. Rok velkých otázek a tápání. Myslím, že Novoměšťáci v tom roce obstáli. Nezačali jsme se hádat a vzájemně si vyčítat těžkosti, které nás potkaly. Nehledali jsme únik před realitou ve sporech a útocích. Většina z nás v sobě naopak našla sílu přetavit své obavy a trápení v dobro a pomoc bližním.

Nechci dnes všechny ty důkazy pospolitosti a ducha dobrého sousedství vyjmenovávat. Všech slov poděkování, pochopení a podpory by stejně nebylo dost. Ten dík, úcta a pokorná úklona patří stovkám jednotlivců i našemu společenství jako celku.

Rok, který nás prověřil, pomalu končí. Neseme si z něj šrámy, bolest i bohatou zkušenost a pevnější nervy. Nemohu Vám dnes slíbit, že rok, který nás čeká, bude skvělý, bezpečný a šťastný. Mohu jen vyjádřit víru a přesvědčení, že se v něm opět projeví síla a skvělé vlastnosti našich lidí. Že se na sebe opět budeme moci vzájemně spolehnout a budeme si nablízku. Mohu Vás jen ujistit, že udělám vše, aby Vám oporou byla i radnice a jednotlivé organizace města. Mohu Vám slíbit, že se budu snažit, abychom k sobě byli otevření, féroví a ohleduplní. Rok 2021 bude v oblasti kulturního a společenského života Rokem divadel. Rádi bychom si připomněli tradice našich ochotníků, uspořádali malý festival a na mnoha různých akcích ukázali, jak moc divadlo ovlivňuje naše životy. V oblasti investic bude rok 2021 Rokem bezpečí. Dlouhá léta připravujeme projekty, které mají pomoci bezpečnosti ve městě. A právě v nadcházejícím roce na ně konečně dojde. Už se na to moc těším. Milí Novoměšťané, přeji Vám vše dobré v novém roce 2021. Moc bych si přál, abychom tento rok prožili ve zdraví, pohodě a přátelství. Z celého srdce nám všem přeji, abychom zvládli výzvy, které nás čekají. Abychom na konci roku byli zase o něco silnější, přátelštější, otevřenější, šťastnější a upřímnější. A jsem opravdu přesvědčen o tom, že to tak bude. Děkuji Vám všem za to, jací jste.

Michal Šmarda, starosta