Novoměšťáci mají zájem o svoz odpadu a železa

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Technické služby odpad vyvezou 17. 9.

Novoměšťáci mají zájem o svoz odpadu a železa

Vedení města uspořádalo v červenci anketu, která jednoznačně potvrdila, že lidé mají zájem o svoz objemného odpadu a železa. Technické služby jej budou svážet v pondělí 17. září od 6:00.

Připravit můžete takzvaný objemný odpad. Tedy např. starý nábytek, podlahové krytiny či sanitární zařízení (umyvadla, toalety…). Připravit ke svozu můžete ale čistý železný odpad zbavený veškerých neželezných součástí a příměsí, neznečištěný škodlivinami. Sváženy naopak nebudou: kovové, plastové a skleněné nádoby znečištěné škodlivinami (např. od olejů, barev, ředidel), textilní materiál znečištěný škodlivinami (např. staré hadry znečištěné barvou, olejem), olověné baterie – akumulátory – motocyklové, automobilové, nákladní, traktorové, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory, počítače, notebooky, elektrické a plynové sporáky, trouby, mikrovlnné trouby, lednice, mrazáky, mixéry, fény, kulmy, vysavače apod., vyřazené monočlánky, pneumatiky. K likvidaci těchto předmětů slouží sběrný dvůr.

Technické služby doporučují připravit odpad na sběrná místa 16. září večer nebo nejpozději 17. září do 6:00. Sběrná místa jsou následující:

1/ Sídliště – sběrná místa odpadu v těchto lokalitách budou umístěna u stávajících stánků na popelnicové nádoby určené na zbytkový komunální odpad.

2/ Vilová zástavba a rodinné domky – sběrná místa odpadu v těchto lokalitách nebudou řešena centrálními sběrnými místy jako v případě sídlištní zástavby, ale odpad bude umístěn na vjezdu na soukromý pozemek vedle místní komunikace.

3/ Náměstí a jeho nejbližší okolí – v těchto lokalitách umístí občané odpad u vjezdu do domu tak, aby na komunikacích pro pěší byl zajištěn průchod v minimální šíři 1 m.

4/ Společné garáže – v těchto lokalitách bude svoz řešen sběrným místem vedle příjezdové komunikace. Na toto sběrné místo umístí vlastníci garáží svůj odpad.

Mimo mobilní svoz je možno odpad likvidovat na SBĚRNÉM DVOŘE v areálu Technických služeb v Soškově ulici 1346, současně je zde zřízeno i místo zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení. Sběrný dvůr je otevřen každou středu od 7:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 11:00. -red-