Nadační fond se zaměří na historii Nového Města

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Rozhovor s Ladislavem Slonkem

Nadační fond se zaměří na historii Nového Města

Jak se daří Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě plnit jeho poslání a jaké aktivity podpoří v roce 2019? O tom jsme hovořili s jeho předsedou Ladislavem Slonkem

Jaký je smysl Nadačního fondu?
Při zakládání našeho Nadačního fondu jsme si řekli, že to nebude fond celebrit, význačných darů od velkých společností, ale že to bude fond náš, novoměstský, který bude mít za cíl pomáhat řešit místní problémy a podporovat místní priority, a že se budeme řídit heslem „Novoměšťáci Novoměšťákům“.

Jak jste ve vašem snažení úspěšní?
Já si myslím, že se nám to daří. V minulém období jsme už například dvakrát přispěli na podporu našich invalidních spoluobčanů, dali jsme jim dvakrát po dvaceti tisících. Není to hodně, ale jsou to peníze, které jsme vybrali od lidí z Nového Města, a to je hřejivý pocit. Velmi to oceňuji.

Finance tedy pochází z veřejných sbírek?
Přesně tak a ani bychom to jinak nechtěli. V loňském roce jsme pomohli také při obnově památníku k výročí založení republiky na Masarykově ulici a aktivně se zapojili do Nova Civitas.

Ano, vaše loterie měla myslím docela úspěch.
Souhlasím. Myslím, že loterie měla mezi lidmi skutečně ohlas a povedla se. V letošním roce bychom rádi oslovili ještě více lidí a dali do loterie více cen. Zejména bychom ale rádi přispěli k tomu, aby slavnosti Nova Civitas byly známé jako sraz Novoměšťáků. Zkrátka aby každý věděl, že když je Nova Civitas, měl by přijet.

Na jaké další aktivity se letos s Nadačním fondem chystáte?
Rádi bychom pomohli obnovit různé malé památníčky, které v okolí Nového Města jsou a na které se zapomíná. Například v roce 1945 byl mezi Novým Městem a Zubřím vlasovci (ruští zajatci bojující na straně nacistického Německa) zastřelen četník Hynek Hájek a na tom místě má takový malý rozpadající se křížek. Křížek je evidován ve Svazu protifašistických bojovníků, ale nikdo se o něj nestará. Takže my bychom chtěli ten památníček nějakým způsobem rekonstruovat a postavit tam informační tabuli, kde by si lidé mohli o této události něco přečíst.

A co se tam tehdy odehrálo?
On tam měl od ruských partyzánů se svým synem převzít vysílačku. Došli na to místo, kde měli schůzku a slyšeli ruštinu. Tak šli dál, ale nečekali tam partyzáni, nýbrž vlasovci. Ti ho zastřelili a ten kluk toho svého mrtvého otce potom dovlekl z Bezděkova až do Nového Města, kde ho tajně pohřbil na zahradě domu, protože v té době samozřejmě tady ještě panovalo gestapo a bylo třeba vše udržet v tajnosti. Až po válce jeho tělo exhumovali a měl čestný pohřeb. Představte si, že ten si už pamatuji.

Takže fond bude vlastně i iniciátorem podobných projektů?
Ano, myslím, že to bude každého zajímat. O osudech lidí, o kterých se nemluvilo, protože třeba za války bojovali jako legionáři proti bolševikům. Máme ale i několik spoluobčanů, kteří bojovali za druhé světové války na obou frontách, ale protože přišli ze západu, nikdo o nich neví. Většinou již nežijí, ale měli bychom o nich vědět. Byli to velmi zajímaví a odvážní lidé. Fond na podobné aktivity nemusí třeba přímo přispívat finančně, ale můžeme je iniciovat třeba ve formě diplomové práce na nějaké vysoké škole a tak podobně. Chtěli bychom také vyzvat všechny Novoměšťáky, aby nám dali najevo, co cítí v Novém Městě jako problém, co by se mělo změnit. A naše činnost by měla být směřována podněty od spoluobčanů a s jejich pomocí reagovat.

Máte sám nějaký tip?
Pro mě je například problémem číslo jedna obnovit Zichův rybník. To býval nádherný rybník, kam se lidé chodili koupat – do té doby, než rybník znečistila tehdejší Chirana. Je potřeba rybník vyvézt, prohloubit a opravit hráz. Bahno a půda jsou tam ale znečištěné a nelze je jen tak vyvézt na pole, jak se to dělává. Jeho likvidace je drahá a peníze zřejmě nejsou. Osobně už jsem loboval u ministra životního prostředí, tak uvidíme, co se bude dát dělat.

Kolik lidí je ve vedení fondu?
Je nás asi patnáct. Pracuje se mi s nimi velmi dobře, protože mezi námi panuje taková dobrá nálada. Všichni si rozumíme v tom, jak by měl fond fungovat.

 
Dotazník