Nabídka stavebních parcel pod Pohledcem

Rubriky: Noviny
Marek Homolka  Sdílet článek na nebo

Prodej 18 pozemků proběhne ve dvou kolech výběrových řízení.

Nabídka stavebních parcel pod Pohledcem

Nové Město prodává pozemky pod Pohledcem. K dispozici je celkem 18 parcel, které jsou určeny pro stavbu rodinných domů. Jejich prodej proběhne ve dvou kolech výběrových řízení. V každém bude nabízeno 9 pozemků. Ten, kdo podá nejvyšší nabídku, bude si moci vybrat svůj pozemek. Minimální kupní cena činí 2525 Kč za m². Na základě výsledků obou kol bude s vítězi všech pozemků sepsán protokol, který bude předložen na jednání Zastupitelstva města. První kolo výběrového řízení se uskuteční ve středu 24. srpna v 15:00 hod. na MěÚ. Druhé kolo je naplánováno o 14 dní později, tedy ve středu 7. září opět od 15:00 hod. na MěÚ. Součástí prodeje každého pozemku je také vodovodní přípojka, přípojka dešťové kanalizace, přípojka splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr). Připravené pozemky by měly být novým majitelům předány v druhé polovině příštího roku.

 
Dotazník