Na čem se pracuje v místních částech?

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Rozhovor s místostarostou Stanislavem Markem

Na čem se pracuje v místních částech?

Stanislav Marek má ve své gesci kromě jiného také městské místní části, ve kterých je stále co opravovat a co stavět . Zeptali jsme se ale také na problémy, se kterými se potýká stavba I. ZŠ v Novém Městě na Moravě.

Co se událo v místních částech v první polovině letošního roku?

Největší investiční akcí je zahájení stavby kanalizace v Petrovicích. Projekt výrazně zlepší životní prostředí. Přispěje také výrazně k rozvoji obce. Je obecně známo, že potenciální uchazeče o nákup stavebních parcel zajímá, zda je v daném místě vyřešena kanalizace. Tato zakázka je v objemu 21 mil. Kč. Město se podílí 9 mil. Kč.

Stavba bude jistě náročná. Jak bude probíhat? Spolupracujete s místními lidmi?

Ano, měli jsme místní jednání v Petrovicích. Obyvatelé Petrovic se setkali s vedením města, tohoto jednání se zúčastnili i zástupci firem zhotovitele, zástupci SVAK a VAS Žďár nad Sázavou. Občané byli seznámeni, jak bude stavba probíhat. Na setkání nezazněly nesouhlasné zásadní připomínky. Samozřejmě že vlastní průběh stavby přinese pro obyvatele Petrovic určité omezení a nepříjemnosti. Chtěl bych je touto cestou poprosit o trpělivost a shovívavost v průběhu této stavby. Věřím, že konečný výsledek, který stavba přinese, bude ku prospěchu všem, kteří budou tuto kanalizaci využívat. Hotovo bude za rok.

Kanalizace bude napojena na čističku v Novém Městě na Moravě. Bude na to kapacitně stačit?

Určitě ano. Čistička je koncipovaná tak, aby pojmula splašky nejen z Petrovic, ale také z Jiříkovic, Radňovic a Slavkovic.

Dají se očekávat nějaké komplikace při stavbě?

Není stavby, která by se neobešla bez nějakých komplikací. Zejména stavby inženýrských sítí, které se ukládají do země, přináší v průběhu své realizace různá možná překvapení. Dělníci mohou narazit na nějaké rozvody, které nejsou zmapovány, podloží může být jiné, než jak ukázaly sondy, a tak podobně. Věřím ale, že žádné zásadní potíže, které by mohly akci vážně zkomplikovat, nenastanou.

Jak je na tom výstavba kanalizace v Rokytně?

Tato stavba již byla zkolaudována. Občané se už mohou napojovat. Prosíme je, aby tak učinili do konce srpna letošního roku. Kvůli dotaci, kterou jsme na stavbu získali, je potřeba celý projekt vyhodnotit a sepsat přesný počet připojených domů. Připojeny nejsou pouze tři objekty v okolí požární zbrojnice. Budovy jsou položeny níže a technicky by bylo možné je připojit jen s pomocí přečerpávání. To je poměrně finančně náročné a také komplikované, proto jsme je do projektu nezahrnuli. Máme ale v plánu tyto tři objekty do budoucna vyřešit. V Rokytně je soukromý investor, který by měl zájem zasíťovat pět stavebních parcel, z toho dvě jsou v této problematické lokalitě. Jednáme tedy o tom, že bychom tento problém vyřešili společně finanční spoluúčastí.

Co se realizuje v dalších místních částech?

V Pohledci se realizovala oprava místní komunikace za 930 tis. Kč. S tím byla spojena i rekonstrukce veřejného osvětlení za 200 tis. Kč. Na tuto akci jsme získali finanční podporu z Kraje Vysočina. Ve Slavkovicích se opravila část jednotné kanalizace za 1 milion 100 tis. Kč. V současné době se vyměňuje střešní krytina na kulturním domě.

Některé obce se v loňském roce potýkaly s nedostatkem vody. I letos je v Česku velké sucho. Má nějaké dopady na místní části Nového Města?

V současné době celé Nové Město včetně místních částí nemá problémy s pitnou vodou. To však neznamená, že bychom s vodou neměli šetřit.

Zastupitelstvo na konci června řešilo investice pro rok 2020. Michal Šmarda vyjmenovával úspěšné projekty, ale zmiňoval také aktuální problémy se stavbou nového patra I. ZŠ. Jak vážná je situace a co se tedy děje?

Problém je se základy objektu tělocvičny. Firma Santis, která stavbu projektovala, vycházela z výsledku sond, které byly provedeny. Při stavbě samotné se ale ukázalo, že část základů pod obvodovou zdí tělocvičny není z pohledu statiky vyhovující. V současné době probíhá jednání mezi zhotovitelem, projektantem a vedením města.

O potížích se ale přeci ví už poměrně dlouho.Městu navíc hrozí, že pokud se stavba nedodělá včas, přijde o dotace, které činí až 90 procent nákladů.

Je to velmi nepříjemná situace a s podobnou jsme se ještě nesetkali. Máte pravdu v tom, že ve hře je totiž přiznaná dotace, která by mohla být krácena. Jsme si vědomi, že musíme co nejdříve podniknout taková opatření, aby finanční ztráta pro město byla co nejmenší a zároveň došlo ke zdárnému dokončení této akce. V současné chvíli žádáme ministerstvo o prodloužení termínu dokončení stavby. Pokud nám bude vyhověno, je velká šance stavbu dokončit.

Proč ale prostě město firmu nevyhodí a neudělá nové výběrové řízení? Třeba by byla s novou firmou lepší domluva.

Ve hře jsou všechny varianty. My musíme v co nejkratší době vyhodnotit, které kroky budeme realizovat. Dneska obecně platí to, že vybrat firmu na takto velký projekt je složité, a v okamžiku, kdy soutěžíte na cenu, nelze vybírat a musíte brát toho, kdo výběrové řízení vyhraje. Zatím se všechny velké stavební projekty města vydařily a já věřím, že se podaří vyřešit i tento problém.

-kb-