Město proinvestuje v roce 2020 téměř 130 milionů

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Za velké projekty město utratí ještě více než v loni

Město proinvestuje v roce 2020 téměř 130 milionů

Podobně jako tomu bylo v uplynulých letech i rozpočet na rok 2020 je výrazně investiční. Město dokončuje řadu projektů, z nichž některé patří k největším historii. Tím hlavním je samozřejmě stavba Sportovní haly, která vzniká na místě bývalého střediska. Nezanedbatelná je ale také kanalizace v Petrovicích či přístavba speciálních učeben nad tělocvičnou I. ZŠ, nebo nová parkovací místa na Tyršově ulici.

Celkové výdaje, včetně těch provozních činí 342 milionů. Příjmy rozpočtáři odhadli na

275 milionů. I proto si město muselo vzít úvěr. „Část schodku, 10 milionů, budeme krýt

revolvingovým úvěrem. Ten funguje v podstatě jako kontokorent. Můžeme jej vyčerpat až do výše 40 milionů, splácet úvěr můžeme libovolně. Zatím ale není v plánu čerpat cokoliv navíc. Je to rezerva, kdybychom například přišli o dotaci kvůli zdržení stavby I. ZŠ, vypadly nějaké jiné příjmy nebo přišly nečekané výdaje“ říká šéf finančního odboru Tomáš Vlček. Většinu schodku, tedy asi 56 milionů město dokryje penězi, které ušetřilo v minulých letech a které byly uloženy v investičním fondu. V tomto fondu město schraňovalo peníze na stavbu Městských lázní, ZUŠ a Sportovní haly. Všechny tyto projekty budou dokončeny a fond tak bude vyčerpán. „Investice jsme museli samozřejmě několikrát projít a při přípravě rozpočtu hodně škrtat, abychom vše odpovědně zvládli. Je to opravdu velká částka. Investice třídíme podle priorit a podle toho je také vyřazujeme. Nejvyšší prioritu mají akce, které přechází z roku na rok, nebo které jsou opravdu nutné, jako opravy sítí, vody a ulic.“ Poodhaluje přípravu rozpočtu Vlček.

Celková výše investic je 127 milionů. Z toho největší část, 46 milionů, spolkne dokončení Sportovní haly. V I. ZŠ chybí prostavět ještě nejméně 15 milionů korun. Počítá se ještě také s vybavením nových prostor ve výši 10 milionů. Kanalizace v Petrovicích bude město stát 12 milionů a parkovací místa na Tyršově ulici pod „věžáky“ vyjdou na 13,5 milionů korun.

Zastupitelstvo na svém 8. zasedání schválilo projed akcií společnosti Satt, která městu přinese přes 30 milionů v příštích sedmi letech. Tyto peníze budou opět uloženy do investičního fondu města tak, aby z nich mohly být hrazeny nové projekty.