Noviny

Kotlíkové dotace opět pomohou nízkopříjmových domácnostem

Rubriky: Noviny
/ Marek Homolka

S kotlíkovou výzvou je spojeno pořádání informačních seminářů, který se 14. srpna uskuteční v našem městě.

Kotlíkové dotace opět pomohou nízkopříjmových domácnostem

Kraj Vysočina pokračuje v kotlíkových dotacích. V aktuálním kole podpoří výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za ekologické zdroje tepla v nízkopříjmových domácnostech. Pro tento účel plánuje rozdělit částku 103 milionů korun. Za tuto částku by mohlo být uspokojeno více než 575 žádostí. Ty bude možné předkládat od 1. září 2023 do 31. srpna 2024. Žádat mohou majitelé rodinných domů, bytových jednotek v bytových domech a dále také majitelé trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou vytápěny kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje minimálně třetí emisní třídu. Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí budou nově za nízkopříjmové považovány pouze domácnosti, v nichž všichni členové pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, a dále domácnosti, ve kterých žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení. Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu. K aktuální výzvě uspořádá hejtmanství v našem městě také informační seminář, na kterém žadatelé o dotaci získají kompletní informace o podmínkách projektu, postupu pro vyplnění žádosti o dotaci i o způsobech jejího podání. Uskuteční se 14. 8. od 16:00 do 18:00 v prostorách MěÚ.

NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • IČ: 00372854
  • DIČ: CZ00372854
  • Datová schránka: zdcsqvm
  • Registrační značka:: OÚ 3714-1491