Fond rozvoje bydlení Nového Města na Moravě 2021 – zápůjčky a dotace

Rubriky: Noviny
Aneta Linková  Sdílet článek na nebo

Město každoročně poskytuje zápůjčky z fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace rodinných a bytových domů. Zápůjčky jsou poskytovány s 5 letou splatností a jednotlivé …

Fond rozvoje bydlení Nového Města na Moravě 2021 – zápůjčky a dotace
Město každoročně poskytuje zápůjčky z fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace rodinných a bytových domů. Zápůjčky jsou poskytovány s 5 letou splatností a jednotlivé účely a maximální výše zápůjčky jsou popsány v pravidlech fondu. V letošním roce je opětovně vypsán i dotační program na obnovu barvy fasády a modernizace lodžií a balkonů rodinných a bytových domů se zvláštním kulturním, historickým nebo estetickým významem pro město.
Rada města Nové Město na Moravě dne 15.2.2021 na svém 36. zasedání schválila vyhlášení:
  • zápůjček občanům z prostředků Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci rodinných a bytových domů a bytů, které se nachází na území Nového Města na Moravě a jeho místních částí. Posledním dnem pro podání žádosti je 22.3.2021
  • dotačního programu z Fondu rozvoje bydlení, který je určen na obnovy barvy fasády a modernizaci a opravy balkónů a lodžií u bytových a rodinných domů se zvláštním historickým, kulturním a estetickým významem pro město. Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti včetně povinných příloh od 22.3.2021 do 21.5.2021.
Podrobné informace najdete na webu, nebo kontaktujte vedoucího finančního odboru Ing. Tomáše Vlčka, kancelář ve III. nadzemním podlaží, tel.: 566 598 330.
https://radnice.nmnm.cz/fond-rozvoje-bydleni-mesta-nove…/s