Duha slaví 30 let

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Organizace uznané MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží, nikoli ekologického hnutí, se kterým tato DUHA nemá nic společného. Naše DUHA byla založena již …

Duha slaví 30 let

Organizace uznané MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží, nikoli ekologického hnutí, se kterým tato DUHA nemá nic společného.

Naše DUHA byla založena již čtyři týdny před 17. listopadem 1989 u příležitosti celostátního odborného semináře na téma Mládež a výchova v přírodě, který se konal v rekreačním a vzdělávacím středisku tehdejšího SSM v Seči. Na programu tohoto semináře bylo hodnocení a další rozvoj zážitkové pedagogiky jako výchovného prostředku, proto se ho účastnili jak odborníci z pedagogických fakult z celého Československa, tak spousta dobrovolných pracovníků působících tehdy v Pionýru, u Brontosaurů, Tomíků, ale i svazarmovců a ochránců přírody. Ti všichni tenkrát dělali s dětmi a mládeží dobrodružné pobyty v přírodě pod hlavičkou SSM, tedy zážitkovou pedagogiku, a hlavně napříště se všichni s těmito zájmy chtěli na jednu stranu osamostatnit a na druhou stranu spojit. No a tak vznikla naše DUHA. K jejím zakladatelům patřil mimo jiné i Jan Šimáně Galén, tehdejší šéfredaktor časopisu ABC, hlasatel myšlenky „přátelství rozrůzněných“. Ve dnech sametové revoluce DUHA měla již 4 týdny k dobru, 17.3.1990 pak už se stanovami schválenými ministerstvem vnitra byla oficiálně ustavena ve Slovanském domě v Praze a hned nato začala fungovat na plný pecky.

DUHA je postavena na svobodné vůli členů i nečlenů, a to bez rozdílu věku, rozhodnout se, jakými volnočasovými aktivitami se budou zabývat. Základní články DUHY se jmenují dužiny, v celé republice jich dnes působí kolem stovky a je v nich registrováno na 4 000 členů. Jejich činnost je různorodá: turistika, táboření, pobyt v přírodě, outdoorové i poznávací aktivity, výtvarné činnosti, divadlo, lesní školky, deskové hry, také však mezinárodní výměny, podpora dobrovolnictví apod.

Název DUHA vycházel nejen z pestrosti barev duhy, ale právě z pestrosti názorů a ideálů, které existují vedle sebe, vzájemně se tolerují a respektují, stejně jako barvy duhy, které také mají vlastní symboliku, např. červená je barvou překonávání překážek, oranžová znamená dobrodružství, žlutá je barvou slunce a energie, zelená je barvou přírody, modrá barvou oblohy, fialová poznání a moudrosti, bílá je pak tvořena ze všech barev spektra, dohromady to vše představuje duhový most – most do Evropy.

DUHA má také významné postavení v českých i mezinárodních organizacích, např. v ČRDM, tedy České radě dětí a mládeže, nebo v NFI (Mezinárodní Přátelé přírody). Tato organizace letos slaví už 125 let svého trvání.

Duhové programy jsou zajímavé tím, že nabízejí možnosti členům i nečlenům. Aktivita „Jít k duhu“ v praxi znamená jít s GPS v ruce do přírody, ale i do města. Program „Trochu jinak“ zprostředkovává mezinárodní workcampy pro mládež, projekt „Tamjdem“ víkendové mikroworkcampy v ČR a projekt „Na dlouho mimo“ je dlouhodobý dobrovolnický pobyt v zahraničí (i pro dospělé).

SVČ DUHA (sdružení pro volný čas) v Novém Městě na Moravě je jednou z dužin již od samého počátku ustavení DUHY jako občanského sdružení. Pracuje především s dětmi a mládeží, ale i dospělí zájemci u nás mohou najít vyžití. Zaměřujeme se hlavně na výpravy a výlety nejen do přírody o víkendech, volných dnech a o prázdninách, jedeme i v projektu „Jít k duhu“. Stálou naší základnou je TZ v Javorku, kam občas vyrážíme jenom na sobotu, případně pátek – sobota, neboť místo samé leží v samém srdci CHKO Žďárské vrchy, v údolí Fryšávky, a je naprosto ideální pro vedení a výchovu dětí k ochraně přírody, která je pro nás prioritní. Zde také pořádáme letní tábory. S údržbou či dovybavováním jak samotné stavby srubu, tak táborového materiálu nám každoročně finančně pomáhá i naše město v rámci vyhlášených dotačních titulů, za což jsme samozřejmě velmi vděčni a děkujeme.

TZ v Javorku spolu s DUHOU využívá i Klub přátel přírody JAVORY coby člen INF, tedy Mezinárodních přátel přírody, ale o tom zase až příště.