Dotace a výzvy 2018

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Žádosti na některé dotace je potřeba poslat už v srpnu.

Dotace a výzvy 2018

Vážení žadatelé o dotace, 

dovolujeme si Vám oznámit, že město Nové Město na Moravě vyhlásilo nové dotační programy a výzvy na rok 2018. Zároveň ZM schválilo částku pro rozdělení dotací ve výši 4,2 mil. Kč . Proti loňsku byla navýšena o 600 tis. Kč.  Dále byla schválena nová metodika pro poskytování dotací. V návaznosti na ni byly stanoveny dva termíny pro přijetí žádostí v jednotlivých dotačních programech a výzvách.

1. termín
 Žádosti včetně povinných příloh v následných výzvách  – Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kult., ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v obl. sportu a Výzva na podporu aktivit nezisk. právnických osob v sociální oblasti – budou přijímány v termínu 1. 8. – 11.9.2017 na podatelnu města  v písemné podobě nebo je možné je zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky.

2. termín
 Žádosti včetně povinných příloh v následných výzvách a dotačních programech – Výzva pro mimořádné počiny, Výzva na podporu aktivit nezisk. práv. osob v oblasti sportu a tv. s členskou základnou 150 a více členů, dotační programy: Sportujeme pro radost, Zkvalitnění sportovišť, Novoměstská kultura, Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci -budou přijímány v termínu 25.9. – 25.10.2017 na podatelnu města  v písemné podobě nebo je možné je zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Úplné znění nové metodiky a všech dotačních programů a výzev naleznete na přiloženém odkazu https://radnice.nmnm.cz/r/mestsky-urad/dotacni-programy-a-vyzvy/.

Případné dotazy prosím směřujte na odbor ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě.