Dotace na protihluková opatření stále běží!

Rubriky: Noviny
Aneta Linková  Sdílet článek na nebo

Žádosti podávejte do 15.8.2021.

Dotace na protihluková opatření stále běží!

Rada města na své schůzi dne 10.05.2021 schválila dotační program „Zvyšování kvality životních podmínek obyvatel města žijících a podnikajících trvale podél frekventovaných komunikací“, který je zaměřen výhradně na projekty podporující realizaci protihlukových opatření objektů ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti frekventovaných dopravních komunikací a dopravních uzlů v Novém Městě na Moravě.

Vyplněné žádosti odevzdejte na podatelnu MěÚ  do 15.08.2021. Všechny podrobnosti  k dotačnímu programu včetně příloh naleznete ve výzvě.