Děti se musí učit kriticky myslet

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Priority nového ředitele II. ZŠ Tomáše Augustýna

Děti se musí učit kriticky myslet

Jaký bude váš první krok ve vedení školy?

První věc, kterou udělám, bude důkladná analýza, protože přicházím odjinud. Mám nějaké představy o té škole, ale detailní obrázek o tom, co je tam možné a reálné, do čeho zasahovat, co je lepší nechat běžet, jak je, tak na to je potřeba tu školu důkladně poznat.

A na to potřebujete více času?

Ano. Škola je citlivý organismus, protože ji tvoří lidé. Vazby a vztahy mezi nimi, jejich zvyky a návyky, jejich kladné stránky i nedostatky je třeba poznat. Když se do toho neobratně zasáhne, může to způsobit lavinu, která tu školu ve výsledku může poškodit. A to není cílem žádného ředitele.

Jaký bude druhý krok?

Tím bude hledání příležitostí, jak školu posunout dál. V koncepci, na základě které jsem byl přijat, jsem představil oblasti, které jsou mi blízké a na které budu klást důraz a hledat cesty, jak je prosadit.

Jako jedno z témat vám blízké, jste zmiňoval kritické myšlení a schopnost číst texty. Mohl byste to prosím vysvětlit?

Žijeme v době mnoha informací a ty bohužel nejsou vždy korektní a nejsou vždy pravdivé. Jedna z těch nejdůležitějších věcí, co potřebuje občan k tomu, aby žil kvalitně svůj život, je, aby dokázal informace vyhodnocovat a uměl s nimi pracovat. Aby nenaletěl podvodníkům, což je dnes velmi snadné. Aby se uměl rozhodovat koho volit ve volbách a nevěřil slibům populistů. Aby si to uměl vyhodnotit, poznal, jestli k němu někdo přistupuje férově nebo ne.

S takovou výchovou je potřeba začít už na základce?

Přesně tak. Začíná to čtenářskou gramotností. Jestli dítě dokáže interpretovat psaný text a soubory informací, jestli s nimi umí pracovat a vyhodnotit je. Odvíjí se to také například od matematiky. Ve školách to děláme zatím všechno těmi tradičními metodami a s uměním kritického myšlení nedokážeme pracovat soustavně.

Je to tedy něco nového, co nebylo dosud potřeba, nebo naše školství prostě jen zaspalo dobu?

Důraz na kritické myšlení je dnes celosvětový trend, protože společnost se změnila ve všech zemích podobně. Dříve byli lidé zvyklí, že zdrojů, odkud dostávali relevantní informace, bylo méně. Většinou to byla státní média, a to i v demokratických zemích. Druhým zdrojem byly knihy, ve kterých si málokdo dovolil napsat něco nepravdivého nebo neověřeného. Dnes je situace jiná a publikovat může kdokoliv cokoliv.

Jak nejlépe tedy kritické myšlení učit?

Mělo by to být implementováno ve všech předmětech. Myslím tím způsob, jak se v jednotlivých předmětech pracuje s informacemi, jak jsou nastaveny pracovní listy, úkoly. Musí to být věc, kterou děláme běžně a pracujeme s ní ve všech předmětech.

Zvládnou to učitelé?

Je potřeba jim pomoci, ale není to nijak zásadně náročná věc. Myslím, že je to jen o tom využívat věci, které už učitelé znají, ale využívat je cíleně.

Druhým tématem, které vás zajímá, je ekologie. Je to pravda?

Ano. Přicházím z Nového Veselí, kde byla ekologie pevnou součástí školního vzdělávacího programu. Je tam přírodní ukázková zahrada, kam se jezdí z ostatních škol na exkurze. Podle mě je to příklad dobré praxe, který bych chtěl zavést i tady. Vím, co to obnáší věnovat se ekologické výchově. Na II. ZŠ je ekotým, který v této oblasti už působí, tak počítám s jeho zapojením. Důležité jsou ale i jednoduché aktivity jako exkurze a výlety na místa, kde se ekologií zabývají. Rád bych to prostě dostal do povědomí školy. Není to něco, co je nezbytné a nutné, ale je to téma, které je mi blízké.