Co se dělo v nemocnici?

Rubriky: Noviny
Kryštof Benoni  Sdílet článek na nebo

Otevřený dopis ředitelky Věry Palečkové

Co se dělo v nemocnici?

Vážení čtenáři,

nouzový stav v České republice byl vyhlášen 12. března. Vše, co přináší, je nové. Omezení volného pohybu, povinné nošení roušek, uzavřené hranice, zavřené školy a obchody. To vše je zvláštní a nikdo z nás nic takového nezažil a všichni doufáme, že už ani nezažije. Jedna věc se ale nezměnila. Poslání zdravotníků. Jsou tady, aby se postarali o každého, kdo pomoc potřebuje. Jsou tady a jsou připraveni vám pomoci. V této době koronavirové pandemie, před ní a taky po ní.

V novoměstské nemocnici pracuje téměř tisícovka zaměstnanců. O vaše zdraví se stará 365 dní v roce 140 lékařů a téměř 700 nelékařských zdravotnických pracovníků.

Zdravotnická zařízení musí v této době velmi pružně reagovat na měnící se epidemiologickou situaci a v souvislosti s tím přijímat potřebná opatření.

V naší nemocnici jsme úplně první opatření přijali už na konci letošního února. Je k úvaze, jestli to bylo kvůli nebo díky biatlonu. Jako první v kraji jsme vyčlenili pro pacienty s příznaky onemocnění COVID-19 infekční ambulanci, která má samostatný vstup zvenku a je oddělena od ostatního provozu nemocnice. Vytvořili jsme informační materiály v mnoha světových jazycích a upravili podobu internetových stránek nemocnice.

Opatření jsou přijímána zejména podle pokynů Ministerstva zdravotnictví, ale vždy v součinnosti s vedením Kraje Vysočina. Krizový štáb kraje pravidelně monitoruje situaci v celém kraji a stanovená opatření směrem ke zdravotnictví jsou pak vedením nemocnice realizována dle našich konkrétních podmínek. O situaci v nemocnici je pak informován starosta i krizový štáb Nového Města na Moravě.

První velkou změnou, které si všiml každý, kdo do areálu nemocnice vstoupil, byla instalace velkého červeného triážního stanu u jediného povoleného vstupu do celého areálu. Stan slouží k třídění všech pacientů tak, aby se co nejvíce zamezilo riziku šíření možné nákazy.

Další stan, tentokrát odběrový, je umístěn na parkovišti před vstupem a vjezdem do nemocnice. Slouží k testování pacientů na základě indikací praktických lékařů, epidemiologů a infektologů naší nemocnice. Počet odebraných testů je denně dán také kapacitou laboratoří, které odběry vyhodnocují. Naše nemocnice – její biochemická laboratoř – je odborně a svým vybavením schopna testy vyhodnocovat, získala také od Státního zdravotního ústavu oprávnění k takovému hodnocení. V této chvíli ale stále čekáme na dodávky potřebných testovacích kazet. Věřím, že až budete tento článek číst, budeme odebrané vzorky už také laboratorně testovat.

Během prvních dnů nouzového stavu všechna zdravotnická zařízení uvolnila své kapacity a prostory pro boj s epidemií. Od poloviny března jsme i my v naší nemocnici postupně omezovali plánovanou odkladnou operativu a ordinační hodiny neakutních ambulancí a poraden. Pro pacienty s onemocněním COVID-19 je připraveno až 60 lůžek. Dalších 21 lůžek může být využito pro pacienty, kteří budou potřebovat umělou plicní ventilaci.

V této složité situaci v novoměstské nemocnici poskytujeme péči všem pacientům s akutními a neodkladnými problémy. Vše je vyřešeno tak, aby se nepotkali pacienti s příznaky onemocnění COVID-19 a pacienti, kteří vyhledají zdravotnickou péči pro jiné běžné neodkladné zdravotní potíže. A toto pravidlo bude platit i v případě, kdy bude možné postupně poskytovat i péči plánovanou.

Velké starosti nejenom naší nemocnici v prvních dnech nouzového stavu dělal nedostatek ochranných prostředků. Díky obětavosti našich zaměstnanců a dobrovolníků z širokého okolí jsme velice brzy získali dostatek látkových roušek. Postupně se daří zásobovat nemocnici i ostatními ochrannými prostředky, jako jsou respirátory FPP2 a FPP3, ochranné štíty, brýle, rukavice, nepropustné pláště a další ochranné pomůcky.

Situace s osobními ochrannými pracovními prostředky se již velmi zlepšila, celou řadu těchto důležitých ochranných pomůcek dostáváme nyní pravidelně od kraje a i z centrálních dodávek prostřednictvím kraje. Významné nákupy zrealizovala i naše nemocnice.

Velmi si vážíme jakékoliv pomoci vás všech. Látkové roušky, ochranné štíty z 3D tiskáren, napečené koláče pro naše zdravotníky, velkorysý peněžní dar na zakoupení potřebných tří přístrojů pro vysokofrekvenční kyslíkovou terapii a další četné nabídky nezištné pomoci jsou důkazem velké lidské empatie, vstřícnosti a soudržnosti.

Současná epidemiologická situace nás všechny neustále prověřuje. Zvládli jsme velmi dobře první velkou zkoušku, kdy onemocněli někteří naši zaměstnanci v důsledku komunitního přenosu a díky všem hygienicko-epidemiologickým a režimovým opatřením a důsledně provedenou dezinfekcí v části provozu interního oddělení nedošlo k žádnému dalšímu přenosu a šíření nákazy. Naši zdravotníci jsou schopni rychle, efektivně a s velkým nasazením reagovat. Jsou v maximální možné míře připraveni poskytnout potřebnou péči každému, kdo bude v souvislosti s nákazou koronavirem vyžadovat hospitalizaci. Patří jim respekt a velké poděkování.

A poděkování patří i vám, našim pacientům, za to, že dodržujete naše pokyny. Současná situace je mimořádná, a pokud ji chceme dobře zvládnout, musíme všichni spolupracovat a být zodpovědní. A naše společné úsilí, vzájemná tolerance a pochopení jeden druhého nás zase vrátí zpátky. Nepodléhejme strachu, radujme se z krásných jarních dnů i z těch nejobyčejnějších věcí kolem nás, společně to zvládneme.

S úctou Věra Palečková, ředitelka nemocnice