Architektonická soutěž zblízka

Rubriky: Noviny
/ Marek Homolka

Veřejnost má díky webu možnost se seznámit s průběhem a výsledky architektonické soutěže na stavbu smuteční síně v Novém Městě.

Architektonická soutěž zblízka

Na konci srpna vybírala komise složená z odborníků a zástupců města nejlepší architektonický návrh nové smuteční síně. Tím se postoupilo také v plánech na její stavbu. O soutěž byl mezi architekty velký zájem. Porota vybírala z více než třiceti návrhů, které jsou k vidění na webu https://nmnm-smutecni-sin.refuelled.cz Jako nejlepší porota vybrala návrh studia KamKab!net architekta Radima Horáka, jenž nejlépe zohledňuje sepětí s přírodou i praktickou stránku věci. Nová smuteční síň bude postavena v blízkosti Cihelského a Klečkovského rybníka. Z druhé strany bude navazovat na katolický hřbitov. V soutěži tak bylo přihlíženo na rozvoj této lokality, včetně rozšíření stávajícího katolického hřbitova a jeho propojení s novou dominantou. Důležité bylo také environmentální hledisko. Důležitými měřítky byly spotřeba a využití energií a nakládání se zemědělskou půdou, krajinou a srážkovými vodami. Výběr návrhů je v těchto dnech vystaven také v Kulturním domě.

NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • IČ: 00372854
  • DIČ: CZ00372854
  • Datová schránka: zdcsqvm
  • Registrační značka:: OÚ 3714-1491