Anketa Akční plán sociálních služeb 2022

Aneta Linková  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě připravuje aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2022. Rádi bychom Vás poprosili o spolupráci. Akční plán rozvoje sociálních …

Anketa Akční plán sociálních služeb 2022

Město Nové Město na Moravě připravuje aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2022. Rádi bychom Vás poprosili o spolupráci. Akční plán rozvoje sociálních služeb je soubor plánovaných činností, který doplňuje Komunitní plán sociálních služeb města Nového Města na Moravě . Úzce souvisí s dotační politikou města, a proto je důležité každoročně reagovat na potřeby občanů.

Anketu lze vyplnit na adrese https://forms.gle/KKkSxcu1VaVqjErJA
 Vaše odpovědi a náměty zasílejte do 12.4.2021.

Anketu naleznete i v připravovaném čísle Novoměstska.

Pokud nás chcete ohledně Akčního plánu sociálních služeb kontaktovat, obraťte se prosím na paní ředitelku Novoměstských sociálních služeb Ing. Mgr. Hanu Janů (603 486 167, janu.h@nss.nmnm.cz), nebo na paní Mgr. Věru Novotnou z odboru ŠKSV (tel. 566 598 425, 601 339 787, vera.novotna@meu.nmnm.cz)

Stávající platný Komunitní plán sociálních služeb a Akční plán rozvoje sociálních služeb naleznete na adrese: https://radnice.nmnm.cz/socialni-sluzby/aktualizace-komunitniho-planu-socialnich-sluzeb-schvalena/ nebo je k nahlédnutí na MěÚ odbor ŠKSV.