Oslavy výročí ukončení II. světové války

Rubriky: Noviny
Veronika Teplá  Sdílet článek na nebo

Před 75 lety utichly poslední výstřely druhé světové války. Skončil život ve stínu hákového kříže a s ním i jedna z nejzávažnějších kapitol československých dějin. …

Oslavy výročí ukončení II. světové války

Před 75 lety utichly poslední výstřely druhé světové války. Skončil život ve stínu hákového kříže a s ním i jedna z nejzávažnějších kapitol československých dějin. Důležitou roli v nich sehrála i Českomoravská vrchovina, která byla jedním z významných středisek protifašistického odboje našeho státu. V prostoru bývalého politického okresu novoměstského se prolínala činnost domácích odbojových uskupení ve spolupráci se západními a východními desanty. Na počátku stála ilegální organizace Obrana národa, kde získali první zkušenosti s okupanty i členové nejrozsáhlejší domácí odbojové organizace Rada tří (R 3).Připomeneme si události té doby i jména některých našich spoluobčanů, kteří nežili jen pro sebe, ale viděli před sebou poslání, které musí splnit. Všem těm, kteří obětovali svůj život, ale i těm kteří přežili, patří náš velký dík a úcta!

Na stránkách Horáckého muzea Vám budeme každý den představovat jeden z příběhů a osobností událostí před 75. lety.

Použitá literatura:
Zdeněk Jelínek: „Cyril Musil“, městská kronika, Vít Křesadlo a Miroslav Kružík: Historický kalendář Nového Města na Moravě na léta 1918-1945, Ondřej Červený: „Osvobození Žďárska“, Josef Tulis: „Obrana národa na Novoměstsku“, Jiří Plachý: „Zahraniční armáda 1939 -1945 (místo narození: politický okres Nové Město na Moravě)“.

https://hm.nmnm.cz/ing-jaromir-necas/

https://hm.nmnm.cz/cyril-a-ruzena-musilovi/

https://hm.nmnm.cz/generalmajor-ing-rudolf-pernicky/

https://hm.nmnm.cz/hynek-hajek/

https://hm.nmnm.cz/bratri-arnost-a-frantisek-kruzikovi/

https://hm.nmnm.cz/zdenek-sir/

https://hm.nmnm.cz/jaroslav-slonek/

https://hm.nmnm.cz/josef-sin/

https://hm.nmnm.cz/karel-simon/

https://hm.nmnm.cz/zapojeni-obcanu-novomestska-do-boju-ve-2-svetove-valce/

https://hm.nmnm.cz/rekvirovani-zvonu-a-vseho-co-bylo-z-kovu/

https://hm.nmnm.cz/zapojeni-obcanu-mesta-do-partyzanskeho-hnuti/

https://hm.nmnm.cz/odbojari-kralovi-z-jirikovic/

https://hm.nmnm.cz/6-kveten-1945-drevene-zatarasy-a-nemecky-pancerovy-vlak/

https://hm.nmnm.cz/7-kveten-1945-cinnost-revolucniho-narodniho-vyboru/

https://hm.nmnm.cz/9-kveten-1945-bojove-operace-a-bombardovani-mesta/

https://hm.nmnm.cz/10-kveten-1945-ustup-nemcu-a-prijezd-rude-armady/

https://hm.nmnm.cz/11-kveten-1945-osvobozene-mesto/

https://hm.nmnm.cz/rumunska-kralovska-armada-na-novomestsku/

 

Fotografie a dokumenty:
Archiv Horáckého muzea, PhDr. Žofie Řádková, Pavel Kvíčala, Ing. Jaromír Černý, Helena Zelená Křížová.

Poděkování za spolupráci:
Heleně Zelené Křížové, PhDr. Sylvě Tesařové, Karlu Černému, Ing. Jaromíru Černému a Ondřeji Červenému.

 
Dotazník