Školství

Anketa zastupitelů

Milí čtenáři,
po celý následující rok na tomto webu budeme zveřejňovat názory zastupitelů Nového Města na Moravě na témata, která jsou nějak důležitá pro život ve městě. Každý měsíc nabídneme jedno téma a vy budete mít možnost svým hlasováním určit, čí názor se vám líbí nejvíce. Tři nejlépe ohodnocené příspěvky potom zveřejníme v tištěné verzi zpravodaje Novoměstsko.

Kdo odpověděl nejlépe? Hlasujte níže!

Otázka pro tento měsíc zněla:

Jak zlepšilo Nové Město na Moravě v posledních letech své školy? Věnuje se této oblasti dostatečná pozornost?

Mgr. Helena Šustrová k tématu Školství říká

NMNM investuje do mateřské školy i základních škol nemalé prostředky. Přesto to není tolik, kolik bych si představovala. Proto mě těší, že se daří získávat dotace z jiných zdrojů a to ať už na dokončené rozšíření kapacity MŠ či očekávanou modernizaci a výstavbu učeben ZŠ. Tento rok bude pro NMNM v oblasti školství rokem zlomovým. Kromě výše zmiňovaných akcí na ZŠ bychom měli dokončit adaptaci bývalé budovy VZP pro potřeby ZUŠ. S potřebami škol v oblasti výuky tělesné
výchovy souvisí i plánovaná výstavba Sportovní haly.

(Hlasů: 6, Průměr: 4,5)

Mgr. Pavel Peňáz k tématu Školství říká

V Novém Městě jsou vidět investice a snaha na každém rohu - modernizace učeben a vybavení obou základních škol, dostatečná kapacita mateřských škol či vybudování mikrojeslí. Jako velké plus hodnotím přechod v pantoflích z gymnázia do jídelny 2. ZŠ spojovacím krčkem nebo blízké zastávky autobusů a MAD, kdy školáci v klidu a bezpečí přejdou do výuky. Pozitivně hodnotím i zachování výuky na malotřídních školách v Pohledci a Slavkovicích. Je tu vidět kus dobře odvedené práce vedoucích učitelek. Pevně věřím, že děti si co nejdříve budou moci zahrát v nové ZUŠ či si zasportovat ve sportovní hale.

(Hlasů: 10, Průměr: 4,2)

Mgr. Jiří Maděra k tématu Školství říká

Míst ve školkách i školách je u nás dost. Bez dojíždění si novoměšťáci mohou vybrat i z nabídky středních škol. Od gymnázia až po učební obory. Rozšiřuje se i nabídka DDM a ZUŠ. Miliony korun město investuje do škol i do bezpečí dětí v jejich okolí. Školní jídelny slouží nejen žákům a učitelům, ale i mnoha dalším spokojeným strávníkům. Přesto by šlo mnohé zlepšit. Určitě by pomohlo více rodilých mluvčích při výuce jazyků, nová sportovní hala nebo peníze na platy učitelů a dalších zaměstnanců. Trochu přidat by se mohlo i v investicích ve školkách. Popelkou zůstává praktická škola na Drobného.

(Hlasů: 5, Průměr: 3,4)