Sociální oblast

Anketa zastupitelů

Milí čtenáři,
po celý následující rok na tomto webu budeme zveřejňovat názory zastupitelů Nového Města na Moravě na témata, která jsou nějak důležitá pro život ve městě. Každý měsíc nabídneme jedno téma a vy budete mít možnost svým hlasováním určit, čí názor se vám líbí nejvíce. Tři nejlépe ohodnocené příspěvky potom zveřejníme v tištěné verzi zpravodaje Novoměstsko.

Kdo odpověděl nejlépe? Hlasujte níže!

Otázka pro tento měsíc zněla:

Jak město v posledním volebním období zlepšilo podmínky v sociální oblasti? Kde vidíte případné nedostatky?

Bc. Jaroslav Lempera k tématu Sociální oblast říká

V sociální oblasti dobře funguje spolupráce s neziskovkami, tradiční spokojenost je i s penzionem a centrem Zdislava. Přál bych si další rozvoj terénních služeb pro seniory, tak aby mohli žít doma. Nejdůležitější je, aby bylo více peněz na platy lidí v sociální péči. Když nebudou lépe placeni odejdou jinam a ani sebelepší vůle na tom nic nezmění. Velkou radost mám z úspěšné výstavby Komunitního domu pro seniory. Doufám, že bude dobře sloužit a domov v něm najdou spokojení starší lidé.

(Hlasů: 30, Průměr: 4,17)

Stanislav Marek k tématu Sociální oblast říká

Velmi důležité bylo rozhodnutí RM zřídit odlehčovací službu v DPS. Tato služba je téměř nepřetržitě využívána. Pomáhá rodinám, které doma pečují o své blízké a samy potřebují nutný odpočinek nebo si vyřešit vlastní zdravotní potíže. V roce 2015 město zahájilo projekt, jehož součástí je úspěšná a žádaná Univerzita třetího věku. Navýšila se kapacita Zdislavy. Byly vyčleněny pozemky , aby se mohl vybudovat domov pro osoby postižené demencí a pozemky pro stavbu domova pro osoby se zdrav. postižením a pro chráněné bydlení. Pro život aktivních seniorů je přínosem výstavba KODUSu.

(Hlasů: 21, Průměr: 3,33)

MUDr. Zdeněk Kadlec k tématu Sociální oblast říká

Za pozoruhodné počiny v této oblasti považuji:
1) Výstavbu KoDuSu, který bude zajišťovat sociální nájemné bydlení s cílem zachování soběstačnosti a osobní nezávislosti tak, aby byl umožněn komunitní způsob života na principech sousedské výpomoci.
2) Zřízení odlehčující služby NSS, která umožňuje pečujícím o staré či nemocné seniory si krátkodobě odpočinout a načerpat nové síly.
Práce v sociální oblasti je nesmírně náročná a bohužel stále podhodnocená. Všem, kteří ji zajišťují,
patří velké uznání a poděkování.

(Hlasů: 17, Průměr: 3,29)